ROKODELNICE

Tudi letos bo na Fužinah potekal niz rokodelnic. Prvo srečanje bo v soboto 9. novembra ob 16h v župnijski dvorani. Prvi del srečanj (do Božiča) bo namenjen izdelovanju figur za jaslice, ki jih bodo člani rokodelnice letos postavili na Fužinah. Naslednja srečanja bodo še: 23. 11.; 7. 12. in 22. 12. popoldne (postavljanje jaslic). Kot animator skupine bo še naprej skrbela Petra Anžlovar.

 

TEDEN KARITAS

Zadnji teden cerkvenega leta je namenjen dobrodelni dejavnosti Karitas. Sodelavci župnijske Karitas Fužine so letos pripravili srečanje z g. Mihom Kramlijem, ki je terapevt in vodja Klinike za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti. Klinika za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti v Zdravstvenem domu Nova Gorica deluje že petindvajset let. Gre za prvo in edino ambulanto v Sloveniji, ki nekemične odvisnosti obravnava kot bolezenska stanja. Ustanovljena je bila za zdravljenje kemičnih zasvojenosti, ker pa deluje v območju, kjer je bilo nekoč v razcvetu igralništvo, so se v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja pojavile nove oblike odvisnosti. Zasvojenci z igrami na srečo so potrkali na vrata zdravstvenega doma; prihajali so predvsem gosti igralnic in tudi tam zaposleni, ki so prav tako zapadali v zasvojenost. Zadeve so se v zadnjih letih začele poglabljati, saj so se kar naenkrat pojavile nove oblike nekemičnih zasvojenosti; od prekomerne uporabe računalniških iger, spleta in družabnih omrežij do pretiranega igranja spletnega pokra, zasvojenosti s športnimi stavami, hitro vožnjo in borzo. Pred časom je vzniknil nov fenomen: mlada dekleta, ki so zasvojena z ličenjem. Miha Kramli na kliniki deluje kot terapevt, zdravljenju nekemičnih odvisnosti pa se posveča že petnajst let. Ker gre za edino ambulanto v javnem zdravstvu, ki se ukvarja s tem področjem, k njemu po pomoč prihajajo ljudje iz vse Slovenije. Trenutno zdravi 222 ljudi, ki trpijo zaradi nekemičnih odvisnosti. Več jih je kot zasvojencev z drogami: teh je na kliniki v Novi Gorici trenutno 195. Znotraj nekemičnih zasvojenosti večinski del pomenijo računalniške igre in družabna omrežja. Odvisnost s Facebookom je na prvem mestu. Vabimo predvsem starše, da izkoristite to izjemno priložnost in se seznanite s to problematiko. Dobili boste dragocene nasvete, kako pomagati otrokom, da ne zapadejo v to vrsto zasvojenosti. Srečanje bo v cerkvi na Fužinah v ponedeljek 25. novembra ob 19.30.

 

SPOŠTOVANJE TELES UMRLIH, KRŠČANSKI POGREB, ŽARNI POKOP IN RAZTROS PEPELA

Pastoralne smernice za krščanski pogreb in žarni pokop

Slovenska škofovska konferenca želi s Pastoralnimi smernicami za krščanski pogreb in žarni pokop ponuditi duhovnikom, pastoralnim delavcem ter vernemu občestvu učinkovit pripomoček, ki jim bo ob veljavnih določilih (KKC, ZCP, obrednik Krščanski pogreb) pomagal pri spremljanju umirajočih, pogrebih in pri oznanjevalnem delu. Smernice ne uvajajo novih določil, temveč le dopolnjujejo že obstoječa ter v primeru posebnih okoliščin prinašajo dodatno razlago, ki bo v pomoč duhovnikom, diakonom in drugim pastoralnim delavcem. Zaradi sekularizacije ter spremenjenih družbenih in kulturnih okoliščin smo slovenski škofje sklenili, da v Cerkvi na Slovenskem spregovorimo o smrti kot o sestavnem delu življenja, o poslavljanju in žalovanju kot o spominjanju na velikonočno skrivnost ter o pokopu telesa kot izročanju pokojnika v Stvarnikov objem.

Pastoralne delavce spodbujamo, da že od kateheze otrok dalje staršem in otrokom približajo drugačen pogled na umiranje in smrt, kakor ga ponuja trenutna potrošniška kultura. Telesna smrt je naraven pojav, zato duhovna zakladnica Cerkve prinaša obrede, simbole in besedila, ki ga povezujejo z našim verovanjem, s Kristusovo velikonočno daritvijo. Pogrebno bogoslužje usmerja človeški pogled od končnega k večnemu in nas spodbuja k upanju na večno življenje.

Pastoralne smernice za krščanski pogreb in žarni pokop smo slovenski škofje sprejeli na 94. redni seji SŠK, ki je potekala 9. maja 2016 v Celju. Škofje so sprejeli posodobljeno verzijo besedila Pastoralnih smernic za krščanski pogreb in žarni pokop na 114. redni seji SŠK, ki je potekala 7. oktobra 2019 v Novem mestu.

msgr. Stanislav Zore, predsednik SŠK

V naslednjih številkah župnijskega lističa bo predstavljena celotna vsebina tega dokumenta, ker gre za pomembno in aktualno temo, s katero se srečujemo tako duhovniki kot tudi verniki.

 

POMEMBNEJŠI DOGODKI V TEKOČEM PASTORALNEM LETU

Zaradi lažje organizacije in vnaprejšnjega načrtovanja in usklajevanja raznih obveznosti, objavljamo koledar nekaterih pomembnejših dogodkov, ki jih pričakujemo v tem pastoralnem letu. Niso to vsi dogodki, ker je nemogoče vse vnaprej vedeti in točno določiti. O teh in ostalih srečanjih boste pravočasno obveščeni bolj natančno v župnijskih oznanilih.

 

17. november: V Mostah bo ob 9.30 srečanje Moščanskih in Fužinskih pevcev (sv. Cecilija).

25. november: Teden Karitas – predavanje g. Kramlija o nekemičnih zasvojenostih.

30. november: Oratorijski dan (adventni venci) v Mostah.

7. december: Velika Miklavževa igra v Mostah ob 16h.

21. december: Na Fužine skavti prinesejo Luč miru iz Betlehema.

26. december: Praznovanje župnijskega dne v Mostah (Sv. Družina)

22. februar: Pustni ples v Mostah.

29. februar: Na Fužinah bo potekal dekanijski molitveni dan za duhovne poklice.

7. marec: Oratorijski dan na Fužinah.

3. april: Župnijski dan na Fužinah.

4. april: Oratorijski dan (butarice) v Mostah.

18. april: Župnijsko romanje Fužine (Marija Bistrica na Hrvaškem).

Prvomajski prazniki: Petdnevno romanje z avtobusom v Lurd.

10. maj: Birma v Mostah ob 10h.

23. maj: Birma na Fužinah ob 10h.

24. maj: Prvo obhajilo na Fužinah ob 11h.

29. – 31. maj: Skavtske obljube Ljubljana 5.

31. maj: Srečanje sedanjih in nekdanjih Moščanskih pevcev v Mostah.

7. junij: Prvo obhajilo v Mostah ob 9.30.

13. junij: Izlet veroukarjev (Gardaland).

14. junij: Zaključek verouka.

28. junij – 3. julij: Oratorij na Fužinah.

29. junij – 5. julij: Oratorij v Mostah.

 

OBVESTILA – Ljubljana Moste

8. november: Po maši je srečanje 1. zakonske skupine.

9. november: Rokodelnica na Fužinah. (glej posebno obvestilo) V Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu bo od 9h do 13h potekalo srečanje za vse člane Župnijskih pastoralnih svetov. Kdor se ne more udeležiti tega srečanja, ima na voljo drugi termin 23. novembra ob isti uri.

11. november: Po večerni maši j e srečanje skupnosti sv. Jožefa. Obiskal nas bo radijski napovedovalec Jurij Sešek, ki bo predstavil svojo pot v Ukrajino in delo, ki so ga tam storili v pomoč misijonarjem. Tako kot vedno, bo to zelo zanimiv večer, zato vabimo vse upokojence in druge člane župnijske skupnosti, na srečanje.

12. november: Po maši je srečanje svetopisemske skupine.

15. november: Ob 20h je srečanje 2. zakonske skupine.

17. november: Srečanje pevcev župnij Moste in Fužine ob prazniku sv. Cecilije. Najprej bodo skupaj prepevali pri maši ob 9.30, nato pa sledi prijetno druženje v gostišču Dubočica.

20. november: Po maši je srečanje bralske skupine.  

23. november: Rokodelnica na Fužinah. (glej posebno obvestilo)

25. november: Na Fužinah bo predavanje g. Miha Kramlija o ne kemičnih zasvojenostih. (glej posebni članek).

30. november: Oratorijski dan za izdelovanje adventnih vencev. Več informacij dobite na prijavnicah.

1. december: 1. adventna nedelja in nedelja Karitas. Pri maši bodo sodelovale sodelavke Karitas. Nabirka bo namenjena župnijski in škofijski Karitas. Pri mašah bo blagoslov adventnih vencev.

 

OBVESTILA – Ljubljana Fužine

4. november: Ob 20h je srečanje 2. zakonske skupine.

7. november: Ob 20h je sestanek župnijske Karitas.

8. november: Ob 20h je srečanje 3. in  4. zakonske skupine.

9. november: Začetek nove sezone rokodelnic na Fužinah. (glej posebno obvestilo) V Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu bo od 9h do 13h potekalo srečanje za vse člane Župnijskih pastoralnih svetov. Kdor se ne more udeležiti tega srečanja, ima na voljo drugi termin 23. novembra ob isti uri.

14. november: Ob 20h je srečanje 1. zakonske skupine.

17. november: Srečanje pevcev župnij Moste in Fužine ob prazniku sv. Cecilije. Najprej bodo skupaj prepevali pri maši ob 9.30 v Mostah, nato pa sledi prijetno druženje v gostišču Dubočica. Ob 11h bo skavtska maša, pri kateri bo predstavljen projekt skavtske hiše v Ljubljani.

22. november: Po maši je srečanje bratovščine odraslih skavtov.

23. november: Rokodelnica na Fužinah. (glej posebno obvestilo)

24. november: Nabirka bo namenjena za skavtsko hišo.

25. november: Na Fužinah bo predavanje g. Miha Kramlija o ne kemičnih zasvojenostih. (glej posebni članek). Povabljeni posebej starši osnovnošolskih in srednješolskih otrok.

30. november: V Mostah je oratorijski dan izdelovanja adventnega venca. Na Fužinah bodo skavti pekli piškote, ki jih bodo potem v nedeljo prodajali po nedeljskih mašah.

1. december: 1. adventna nedelja in nedelja Karitas. Pri maši bodo sodelovale sodelavke Karitas. Nabirka bo namenjena župnijski in škofijski Karitas. Pri mašah bo blagoslov adventnih vencev. Po jutranji maši bo srečanje starejših in upokojencev. Ob 16h je maša v DSO Fužine.