Župnijski list za februar 2018

ODNOS MED HIERARHIJO IN KARIZMO V CERKVI

 

Cerkev stopa pred nas kot »ljudstvo, zbrano v edinosti Očeta in Sin in Svetega Duha« (Sv. Ciprijan). V njem je odnos med hierarhičnimi in karizmatičnimi darovi naravnan na polno deležnost vernikov pri občestvu in oznanjevalnem poslanstvu. K temu novemu življenju smo poklicani po milosti v Kristusu (prim. Rim 8,29-31; Ef 1,4-5). Sveti Duh »uresničuje to čudovito občestvo vernikov in vse tako tesno združuje s Kristusom, da je on počelo edinosti Cerkve« (2. vatikanski koncil). Kajti v Cerkvi so ljudje zbrani, da bi postali Kristusovi udje, in v cerkvenem občestvu se zedinjajo s Kristusom kot udje med seboj. Občestvo je vedno »dvojna življenjska deležnost: včlenitev kristjanov v Kristusovo življenje in izlivanje iste ljubezni v celotni skupnosti vernikov v tem in prihodnjem svetu. Zedinjenje s Kristusom in v Kristusu; zedinjenje med kristjani v Cerkvi« (Pavel VI.). V tem smislu je skrivnost Cerkve »v Kristusu nekak zakrament, to je znamenje in orodje za notranje zedinjenje z Bogom in za edinost vsega človeškega rodu« (2. vatikanski koncil). Tu se zakramentalna korenina Cerkve razodeva kot skrivnost občestva: V bistvu gre za občestvo z Bogom po Jezusu Kristusu v Svetem Duhu. To občestvo se uresničuje po Božji besedi in zakramentih. Krst – tesno povezan z birmo – je vrata in temelj občestva Cerkve. Evharistija je vir in vrhunec celotnega krščanskega življenja. Zakramenti uvajanja so bistveni za krščansko življenje, nanje se opirajo hierarhični in karizmatični darovi. Življenje cerkvenega občestva, ki je tako urejeno v svoji notranjosti, živi od trajnega spoštljivega poslušanja Božje besede in se hrani z zakramenti.

Vzhodno izročilo vidi Cerkev, od Kristusa oživljeno telo, kot urejeno edinost, kar se izraža na ravni duhovnih darov. Učinkovita navzočnost Duha v srcu vernih (prim. Rim 5,5) je korenina te edinosti tudi v karizmatičnih izraznih oblikah. Karizme, ki so podeljene posameznikom, spadajo namreč k isti Cerkvi in so naravnane na globoko cerkveno življenje. Takšen pogled izraža tudi John Henry Newman v svojih spisih: »Tako bi torej moralo srce vsakega kristjana predstavljati katoliško Cerkev v malem, saj vendar eden in isti Duh napravlja celotno Cerkev in vsak njen ud za svoje svetišče«. Na ta način je še razločnejši razlog, zakaj ne more biti nasprotij ali protislovij med hierarhičnimi in karizmatičnimi darovi.

Z izvrševanjem hierarhičnih darov je v teku zgodovine zagotovljena celotnemu Božjemu ljudstvu ponudba Kristusove milosti. Vsi verniki pa so poklicani, da to ponudbo sprejmejo in osebno odgovorijo nanjo v stvarnih okoliščinah svojega življenja. Sveti Duh svobodno podeljuje karizmatične darove, da bi zakramentalna milost obrodila sad v krščanskem življenju na različne načine in na vseh ravneh.

Karizmatični darovi namreč priganjajo vernike, da odgovorijo na dar zveličanja povsem svobodno in času ustrezno, s tem da iz svojega življenja napravijo dar ljubezni za druge in pristno pričevanje evangelija pred vsemi ljudmi.

 

 

 (Odlomki iz dokumenta Kongregacije za verski nauk, Cerkev se pomlaja; točki 13 in 15)

 

 

PUSTNA SOBOTA V MOSTAH

 

Pustno rajanje v kletnih prostorih župnije Moste se bo začelo v soboto 10. februarja ob 20 uri. Povabljeni ste mladi in odrasli. Vsak naj pride s svojo izvirno masko, kot posameznik ali skupina. Pri tem srečanju ne gre ne za dobrodelnost, ne za tekmovanje v maskah. Na prvem mestu je druženje in zabava. Poskrbljeno bo za krofe, pijačo in dobro glasbo.

 

 

MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE – FUŽINE 2018

 

Že tradicionalno se verniki naše dekanije zvrstimo na prvo postno soboto k molitvi za nove duhovne poklice v cerkvi Vstalega Jezusa na Fužinah. Letos bo ta molitev v soboto 17. februarja. Povabljeni smo verniki vseh župnij naše dekanije, da dodamo svoj kamenček v mozaik te naše skupne prošnje. Še posebej mi, ki na lastni koži občutimo pomanjkanje duhovnikov in drugih duhovnih poklicev, smo povabljeni, da v sebi in drugih vzgajamo odprtost na božji klic. Tole je splošni razpored molitvenih ur:

9h maša – Dol in Zadobrova

10h Črnuče in Kodeljevo

11h Ljubljana Polje in Moste

12h Zalog

13h Dolsko

14h Sostro in Javor

15h Ljubljana Štepanja vas

16h Ljubljana Sv. Križ

17h Šentjakob in Šmartno ob Savi

18h Fužine

19h maša in zaključek molitvenega dne.

Po vsaki molitveni uri so vsi sodelujoči povabljeni na zakusko, ki jo v dvorani pripravlja Fužinska Karitas.

 

MINISTRANTI - FUŽINE

 

Za nedeljo 18 . marca sklicujem izredni sestanek za vse starše prvega in drugega razreda, kot tudi za vse ostale starše, ki imajo svoje sinove pri verouku. Sestanek bo po maši ob 11h in se bo navezoval na prihodnost ministriranja pri mašah na Fužinah. Na sestanek vabim tudi vse dosedanje ministrante ter odrasle, ki spremljate dogajanje in probleme v  župniji, ter želite s pozitivnimi predlogi pomagati pri reševanju tega vprašanja.

Starši ste ključni pri odzivu otrok za sodelovanje v župnijskem občestvu. Tudi pri ministrantih je tako. Če fantje ne bodo imeli podpore in spodbude doma, se bodo težko sami odločili za takšno služenje v skupnosti.

Obstaja pa tudi možnost, da ministrirajo odrasli možje. Če je kdo od odraslih pripravljen pomagati občestvu kot strežnik, naj tudi pride na srečanje.

 

 

KRŠČANSKE POČITNICE V LUKI NA DUGEM OTOKU V LETU 2018 - dodatek

 

Poleg informacij, ki ste jih prejeli v prejšnji številki župnijskega lističa, podajam še najnovejše podatke o cenah in duhovnih spremljevalcih na počitnicah v letu 2018. Tu so tudi navodila o prijavi in o prevozu. Poudarjam, da prijav ne zbiramo v župniji, temveč se morate prijaviti direktno organizatorju Krščanskih počitnic.

 

Termini, cena in pogoji:

Navedena cena, ki jo v evrih z gotovino plačate ob prihodu v Luko, velja na osebo v dvoposteljni sobi in za polni penzion: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja. Odpoved posameznega obroka pomeni, po dogovoru z upravo hotela Luka, minimalno zmanjšanje cene.

termin

dni

cena

duhovni voditelj

1) 5. 6. – 13. 6.

8

245,-

g. Vinko Vegelj

2) 23. 6. – 3. 7.

10

360,-

g. Tone Perčič

3) 3. 7. – 13. 7.

10

385,-

msgr. France Dular

4) 13. 7. – 22. 7.

9

370,-

p. Miha Sekolovnik

5) 22. 7. – 30. 7.

8

340,-

g. Jurij Zadnik

6) 20. 8. – 27. 8.

7

285,-

g. Simon Kvaternik

7) 27. 8. – 5. 9.

9

310,-

p. Silvin Krajnc

8) 12. 9. – 21. 9.

9

260,-

g. Jože Stržaj

 

Doplačila:

- Dodatek za 7. in 8. mesec v enoposteljni sobi znaša 15,00 €, za ostale mesece pa 10,00 € na dan.
- Doplačilo za sobo z balkonom in pogledom na morje znaša 3,00 € na osebo, na dan.

 

Popusti:

  • En otrok do 12 let ima v sobi s straši kot tretja oseba brezplačno bivanje v 2. in 3. terminu.

Sicer veljajo popusti za 3. osebo v sobi:

  • odrasla oseba 20% popust (popust si lahko tri osebe tudi razdelijo 6,6% na osebo)
  • otrok od 8 do 12 let, kot tretja oseba, ima 30 % popust
  • otrok od 5 do 8 let, kot tretja oseba, ima 50 % popust
  • otrok do 5 let ima gratis

 

Ko bodo sobe za posamezen termin zasedene (okoli 40 oseb), boste ob prijavi obveščeni o možnosti namestitve pri zasebnikih v bližini hotela; na vrhuncu turistične sezone so tudi te kapacitete omejene. Razen bivanja izven hotela, vse ostalo ostaja pod istimi pogoji.

Dodatne informacije za »KRŠČANSKE POČITNICE« v slovenščini lahko dobite na
telefon: 041 696 535 (ob petkih med 16.30 in 17.30) ali
e-pošta: jurij.zadnik@rkc.si

 

Za avtobusni prevoz ( + cestnine + trajekt) skrbi podjetje MIRTTOURS. Strošek prevoza na osebo je 75 € (vstopno mesto – Luka, Dolgi otok – izleti po otoku – vrnitev domov). Prevoz in plačilo avtobusnega prevoza uredite s prevoznikom!
Avtobusi bodo počitnikarje pobirali iz smeri Kranj – Ljubljana – Novo mesto – Čatež ob Savi; Maribor – Celje – Krško – Čatež ob Savi. Če bo vsaj 5 potnikov na skupino iz Primorske ali Prekmurja, bodo pobirali tudi na tej relaciji.
Vse informacije povezane z avtobusnim prevozom dobite na turizem@mirttours.si in tel. št. 031 645 795 in 041 645 795.
 

 

OBVESTILA – Ljubljana Moste

 

9. februar: Ob 18.30 je srečanje 1. zakonske skupine.

10. februar: Pustno rajanje ob 20h. (Več glej v posebnem vabilu)

11. februar: Pri maši ob 9.30 bo sodelovala skupina Tvoj glas, ki izvaja duhovno ritmično glasbo. Po maši bo še njihov kratek koncert.

12. februar: Ob 18.45 bo srečanje članov Skupnosti sv. Jožefa. Gost večera bo Jure Sešek, radijski voditelj, ki bo govoril o svojih izkušnjah z misijona v Etiopiji. Povabljeni vsi župljani.

13. februar: Ob 18.30 bo srečanje biblične skupine.

14. februar: Pepelnica in začetek postnega časa. Strogi post. Pri maši bo obred pepelenja.

15. februar: Ob 20h bo v Marijini dvorani srečanje Župnijskega pastoralnega sveta.

16. februar: Ob 20h je srečanje 2. zakonske skupine.

17. februar: Na Fužinah bo tradicionalni molitveni dan naše dekanije za duhovne poklice. (Glej poseben prispevek).

19. februar: Ob 18.30 bo sestanek članov Karitas. Vabimo ostale župljane, da se nam pridružite in pomagate v tem dobrodelnem poslanstvu Cerkve.

21. februar: Po maši bo srečanje bralske skupine. Vsi, ki boste sodelovali, ste povabljeni, da preberete knjigo Nenavadno romanje Harolda Frya, pisateljice Rachel Joyce.

24. februar: V veroučni učilnici na Fužinah bo potekalo drugo srečanje za birmance o teologiji telesa. Začetek je ob 9h, zaključek pa približno ob 12h.

2. marec: Danes na prvi petek v mesecu bo župnik obiskal bolnike po domovih.

4. marec: Popoldne ob 15h bo pri sv. Urhu dekanijski križev pot.