Župnijski list za junij in julij 2018

OBNOVITEV POSVETITVE JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU

Mesec junij je ves posvečen Jezusovemu Srcu. V petek, 8. junija, je praznik Srca Jezusovega, naslednji dan, 9. junija, pa Marijinega brezmadežnega Srca. To je najprimernejši čas za posvetitev ali obnovitev posvetitve obema Srcema. Vse posameznike, družine, skupine in župnije vabimo, da se na to dejanje posvetitve primerno pripravijo.

Skupaj bomo letos to posvetitev obnovili v župniji Črenšovci, kjer bo vseslovensko letno srečanje posvečenih obema Srcema v ponedeljek, 25. junija. Pričetek ob 15. uri. Skupaj bomo molili rožni venec, prisluhnili pričevanjem in prvi del sklenili s petimi litanijami Matere Božje. Ob 17. uri bo somaševanje vodil škof ordinarij msgr. Peter Štumpf. Lepo vabljeni vsi častilci Jezusovega in Marijinega Srca.

Dr. Alojz Snoj, predsednik Združenja posvečenih Jezusovemu in Marijinemu Srcu

Navodilo za župnike in redovne predstojnike ob uveljavitvi Splošne uredbe EU o varstvu podatkov

Slovenski škofje so na svoji 106. redni seji Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je bila 7. maja 2018 v Ljubljani potrdili dopolnjeni Pravilnik o verski dejavnosti, ki vključuje dodatna določila o varovanju osebnih podatkov. S 25. majem 2018 začne veljati uredba Evropske unije o varstvu podatkov, ki posega tudi na področje varovanja podatkov znotraj Katoliške Cerkve. V ta namen vsem župnikom, redovnim predstojnikom in drugim zakonitim zastopnikom sestavnih delov Katoliške Cerkve posredujemo nekaj informacij.

1. Matične knjige in varovanje osebnih podatkov
Matične knjige (krstne, pogrebne, birmanske, poročne, prvoobhajancev) se vodijo na podlagi pristanka, ki ga posameznik izrazi z vstopom v pripravo na prejem zakramenta oz. iz njega izvedenega zakramentala (npr. pokop krščene osebe).

2. Osebni podatki za potrebe pastoralne dejavnosti
Evidence osebnih podatkov za potrebe pastoralne dejavnosti (npr. veroučencev, ministrantov, članov zakonskih skupin, sodelavcev Karitas, članov župnijskega pastoralnega sveta, mežnarjev, ključarjev, prejemnikov župnijskih obvestil) se vodijo na podlagi posebnega dokumentiranega imenovanja, dejavne vključitve ali dokumentirane prijave posameznika, ki mora biti arhivirano in sledljivo. Obrazec za dokumentirano imenovanje ali prijavo posameznika (npr. vpisni list za verouk) mora vsebovati določilo: »S podpisom dovoljujem obdelavo osebnih podatkov za versko dejavnost.«

3. Informacija o obdelovanju osebnih podatkov
Informacijo o obdelovanju osebnih podatkov je potrebno na zahtevo posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, v ustni ali dokumentirani pisni obliki izdati najkasneje v roku enega meseca od prejema zahteve.

4. Izbris osebnih podatkov iz matičnih knjig
Izbris osebnih podatkov iz matičnih knjig (t. i. pravica do pozabe) ni mogoč, ker se ti podatki arhivirajo v javnem interesu, za zgodovinsko raziskovalne in statistične namene.

5. Izbris osebnih podatkov iz ostalih evidenc za potrebe pastoralne dejavnosti
Izbris osebnih podatkov iz ostalih evidenc za potrebe pastoralne dejavnosti (t. i. pravica do pozabe) se izvede na podlagi dokumentirane zahteve posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, in sicer v najkrajšem času.

6. Posredovanje osebnih podatkov o umrli osebi
Osebne podatke o umrlem posamezniku se lahko posreduje samo npr. zakoncu, zunajzakonskemu partnerju, otrokom ali staršem, če umrli posameznik ni predhodno pisno prepovedal posredovanja svojih osebnih podatkov.

7. Uporaba podatkov o umrlih osebah
Podatke o umrlih posameznikih se sme v anomizirani obliki posredovati tudi katerikoli drugi osebi, ki namerava te podatke uporabljati za zgodovinske raziskovalne, znanstvene raziskovalne, statistične ali arhivske namene.

8. Arhiviranje matičnih in drugih knjig oz. evidenc osebnih podatkov
Arhiviranje in sledljivost matičnih in sorodnih knjig ter ostalih evidenc osebnih podatkov za potrebe pastoralne dejavnosti mora biti zagotovljeno s hranjenjem v prostoru ali na mediju, do katerega ima dostop samo župnik oz. redovni predstojnik (zakoniti zastopnik) ali od njega pooblaščene osebe (izrecno ali po službi oz. zaposlitvi). O vsakem dejanju obdelave osebnih podatkov mora obstajati trajen zapis, ki je označen tudi v ustreznem opravilniku (npr. dokumenti župnijske pisarne, delovodnik župnijske pisarne).

9. Javno objavljanje mašnih namenov in informacij o pogrebih, porokah ter krstih
Mašne namene in informacije o pogrebih, porokah ter krstih, ki vsebujejo osebne podatke, je dovoljeno javno objaviti (npr. na župnijski spletni strani) le v primeru privolitve posameznika in navedbi namena obdelave. Lahko pa se mašni nameni in omenjene informacije objavijo na župnijski oglasni deski oz. v župnijskih oznanilih, ki se interno distribuirajo.

Dr. Tadej Strehovec, Generalni tajnik SŠK

Zaradi teh novih pravil ne bo več mogoče objavljati mašnih namenov na spletni strani župnije, ampak samo v tiskanih oznanilih in na oglasni deski. Verjetno bodo še kakšne druge spremembe, ki jih bomo uvajali sproti, ko bomo videli, kaj konkretno ta nov zakon zahteva.

Glede fotografiranja dogodkov v cerkvi bo na vhodnih vratih vedno oznaka, da se v prostoru fotografira. Z vstopom v cerkev vsak torej avtomatično da pristanek, da je lahko na objavljenih fotografijah.

 

OBVESTILA – Ljubljana Moste

8. junij: Po maši je srečanje 1. zakonske skupine.

9. junij: Izlet za veroučence.

10. junij: Zaključek veroučnega leta. Pri maši ob 9.30 bo podelitev veroučnih spričeval.

11. junij: Ob 18.45 bo srečanje članov Skupnosti sv. Jožefa.

12. junij: Ob 18.30 bo srečanje biblične skupine.

15. junij: Ob 20h je srečanje 2. zakonske skupine.

17. junij: Po maši ob 9.30 bo na župnijskem dvorišču piknik za vse župljane ob zaključku pastoralnega leta.

20. junij: Ob 18.30 je srečanje bralske skupine.

29. junij: Praznik apostolov Petra in Pavla. V stolnici bo ob 9h mašniško posvečenje. V župniji bo pri maši nabirka za Petrov novčič, s katero potem papež podpira karitativna dela v najrevnejših predelih Katoliške cerkve.

2. – 8. julij: Poletni oratorij za otroke.

5. julij: Obisk bolnikov po domovih.

9. julij: Ob 18.45 bo srečanje članov Skupnosti sv. Jožefa.

22. julij: Krištofova nedelja, akcija MIVA: blagoslov vozil in darovi za misijonska vozila.

 

OBVESTILA – Ljubljana Fužine

4. junij: Ob 20h je srečanje 2. zakonske skupine.

8. junij: Ob 20h je srečanje 4. zakonske skupine.

9. junij: Izlet za veroučence.

Pri maši ob 19h bo sodelovala skupina italijanskih odraslih skavtov.

10. junij: Zaključek veroučnega leta. Pri maši ob 11h bo podelitev veroučnih spričeval.

Ob 8h je srečanje upokojencev in starejših.

16. junij: Izlet 2. zakonske skupine.

22. junij: Po maši je srečanje odraslih skavtov.

23. junij: Izlet 1. zakonske skupine.

26. junij – 1. julij: Poletni oratorij za otroke.

29. junij: Praznik apostolov Petra in Pavla. V stolnici bo ob 9h mašniško posvečenje. V župniji bo pri maši nabirka za Petrov novčič, s katero potem papež podpira karitativna dela v najrevnejših predelih Katoliške cerkve.

1. julij: Ob 16h je maša v DSO Fužine.

5. julij: Obisk bolnikov po domovih. Zvečer po maši bo v cerkvi češčenje Najsvetejšega do 22h.

12. julij: Začetek poletnih taborov za četo in bobre.

15. julij: Začetek tabora za volčiče.

22. julij: Krištofova nedelja, akcija MIVA: blagoslov vozil in darovi za misijonska vozila.