Vnesite vaš naslov

VESELITE IN RADUJTE SE

(Apostolska spodbuda papeža Frančiška, Družina, 2018)

Nekatere značilnosti svetosti v današnjem času

Na obširnem polju svetosti, ki ga predlagajo blagri in evangelist Matej (25,31-46), želim predstaviti nekatere značilnosti in znamenja duhovnosti, ki so, po mojem prepričanju, nepogrešljive za razumevanje življenjskega stila, h kateremu nas Gospod kliče. Ne bom se ustavljal pri razlaganju sredstev posvečenja, ki jih že poznamo: razne oblike molitve, dragocena zakramenta evharistije in sprave, darovanje žrtev, različne oblike pobožnosti, duhovno spremljanje in mnoga druga znamenja. Ustavil se bom le pri nekaterih vidikih poklicanosti k svetosti, za katere menim, da bodo še posebej odmevali.

Značilnosti, ki jih navajam, niso vse vzorec svetosti, ampak so seštevek petih velikih znamenj ljubezni do Boga in bližnjega, ki jih naštevam kot zelo pomembne zlasti zaradi nekaterih tveganj in meja današnje kulture. V njej se kažejo: nemirna in nasilna tesnoba, ki razsipava in izčrpava; negativnost in žalost, lagodna nedejavnost, individualizem in druge oblike lažne duhovnosti brez srečanja z Bogom, ki prevladujejo na tržišču sedanje verske ponudbe.

Prenašanje, potrpljenje in blagost

Prva med temi pomembnimi značilnostmi je, da ostanemo osredotočeni in obrnjeni k Bogu, ki ljubi in podpira. V moči notranje neomajnosti je mogoče nositi in prenašati nasprotovanje, življenjske preobrate, tudi napadalnost drugih, njihovo nezvestobo in pomanjkljivosti: »Če je Bog z nami, kdo je proti nam? (Rim 8,31) To je vir miru, ki ga izraža ravnanje svetnika. Na temelju notranje trdnosti v našem hitrem, nestalnem in agresivnem svetu je to pričevanje za svetost, zaznamovano s potrpljenjem in vztrajnostjo v dobrem. Gre za zvestobo ljubezni, kajti kdor se zanese na Boga, je lahko zvest tudi bratom; ne bo jih zapustil v težavah, ne bo se vdal tesnobi in bo ostal blizu drugim tudi tedaj, ko mu to ne prinaša neposrednega zadoščenja.

Apostol Pavel spodbuja rimske kristjane, naj »nikomur ne vračajo slabo za slabo« (Rim 12,17), naj ne jemljejo pravičnosti v svoje roke (prim. v. 19), naj ne dovolijo, da jih premaga zlo, ampak premagujejo zlo z dobrim (prim. v. 19). Takšno ravnanje ni znamenje slabosti, ampak resnične moči, kajti Bog sam je »počasen v jezi in silno močan« (Nah 1,3). Božja beseda nas spodbuja: »Naj izginejo med vami vsakršna ujedljivost, vsakršno besnenje, jeza, rohnenje in preklinjanje z vsakršno hudobijo vred« (Ef 4,31).

Treba se je bojevati in stati na straži zaradi naših agresivnih in egocentričnih nagnjenj, da ne bodo pognale korenin: »Jezite se, a nikar ne grešite; naj sonce ne zaide nad vašo jezo« (Ef 4,26). Ko nas okoliščine pritiskajo, se lahko vedno zatečemo k sidru prošnje, ki nas bo vnovič privedla v Gospodove roke in v bližino izvira miru: »Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, ki presega vsak um, da bo varoval vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu« (Fil 4,6-7).

Tudi kristjani so kdaj vpleteni v mreže verbalnega nasilja po internetu in na drugih področjih in v prostorih medmrežja. V medijih morejo katoličani celo prestopiti meje, tolerirati obrekovanja in laži, zdi se, da sta zanemarjeni vsaka etika  in vsako spoštovanje dobrega imena drugega. Tako ugotavljamo nevarni dualizem, kajti v medmrežju se širijo stvari, za katere ne bi smelo biti prostora v javnem življenju; lastno nezadovoljstvo želimo nadomestiti s tem, da se prepuščamo jezi in maščevanju. Značilno je, da se v prizadevanju za spoštovanje drugih zapovedi kdaj popolnoma prezre osma zapoved: »Ne pričaj po krivem« in se tako brez usmiljenja maliči podoba drugega. Tedaj se brez vsakega nadzora pokaže, da je jezik »svet krivice«, ki »kvari vsega človeka in razvnema kolo življenja, njega pa podžiga pekel« (Jak 3,6).

Notranja trdnost, delo milosti, nas obvaruje, da se ne prepustimo nasilju, ki razjeda družbeno življenje, kajti milost gasi nečimrnost in daje prostor krotkosti srca. Svetnik ne troši svojih moči s tarnanjem nad napakami drugih in zna o njih molčati, varuje se verbalnega nasilja, ki podira in trpinči, kajti ne upa se biti trd do drugih, ampak jih ima »za bojše od sebe« (Fil 2,3).

 

VEROUK V LETU 2018 – 2019

Vpis v novo veroučno leto bo potekal prve dni septembra:

v Mostah v ponedeljek 3. 9. od 15h do 20h,

na Fužinah v torek in sredo 4. in 5. 9. od 15h do 20h.

Pri vpisu bodo otroci prejeli katekizme in delovne zvezke, ter liturgične zvezke za spremljanje nedeljskih maš. Ob tej priložnosti naj otroci vrnejo spričevala, starši prvošolcev in tistih, ki se prvič vpisujejo k verouku, pa prinesite podatek o krstu vašega otroka.

V prihodnjem veroučnem letu bo v obeh župnijah organiziranih več večernih srečanj tudi za starše. Datumi in teme bodo objavljeni naknadno.

 

VEROUK V MOSTAH:

1. razred: katehistinja Nada Souidi, še ni določen urnik

2. razred: župnik Simon, ponedeljek ob 16h

3. in 4. razred: katehistinja Ema Kregar, še ni določen urnik

5. in 6. razred: katehistinja Ema Kregar, še ni določen urnik

7. in 8. razred: župnik Simon, ponedeljek ob 17h

9. razred: povabljeni ste, da se pridružite mladinski skupini.

 

VEROUK NA FUŽINAH:

1. razred: župnik Simon, torek ob 17h

2. razred: katehistinja Nataša Hanuna, sreda ob 17h

3. razred: župnik Simon, sreda ob 17h

4. razred: katehistinja Nataša Hanuna, sreda ob 18h

5. in 6. razred: župnik Simon, torek ob 15h

7. in 8. razred: župnik Simon, torek ob 16h

9. razred: skupaj z mladinci ob sredah ob 19h, vodi katehet Bojan Petrović

 

ŠTOLNINE in DAROVI

SKLEP 107. REDNE SEJE SLOVENSKE ŠKOFOVSKE KONFERENCE
V ponedeljek, 4. junija 2018, je bila na Nadškofiji Ljubljana 107. redna seja Slovenske škofovske konference (SŠK). Škofje so na seji sprejeli naslednji sklep in izjavo:


Slovenski škofje so na svoji 107. redni seji Slovenske škofovske konference, ki je bila 4. junija 2018 v Ljubljani, potrdili štolnine in darove, ki začnejo veljati s 1. julijem 2018 v vseh škofijah v obeh metropolijah. V spodnji tabeli so objavljene priporočene višine štolnin in darov ob nekaterih pastoralnih, bogoslužnih in administrativnih dogodkih. V skladu s kan. 947 ZCP se morajo duhovniki izogibati vsakršnega videza trgovanja ali kupčevanja, ko gre za opravila, ki so našteta v tej tabeli. Upoštevajo naj tudi določilo kan. 945, § 2 in mašujejo po namenu vernikov v slabem socialnem in ekonomskem stanju, če niso prejeli nobenega daru oz. je bil dar manjši od predvidenega. Uvajamo enotni mašni dar v višini 20 evrov za vse vrste maš razen za gregorijanske maše. S tem pa so vse prejšnje razlike glede na vezane maše z ozirom na višino daru odpravljene. Priporočeni dar za birmovalca oz. voditelja slovesnosti, kot je zapisan, je v pomoč pri presoji glede daru. Vsak duhovnik lahko sam presodi v okviru velikosti župnije in svojih možnosti, da izroči dar.

                                                                                                                                                                                      msgr. Stanislav Zore OFM, predsednik SŠK

Namen - EVROV – ŠTOLNINE in DAROVI – JULIJ 2018

Dar za mašo 20,00 €

Dar za gregorijanske maše 660,00 €

Dar za pridigo – ob mašnem daru 15,00 €

 

POROKA

Priprava poroke 25,00 €

Poročevalec (ki obenem pripravi poroko) 50,00 €

Cerkovnik 10,00 €

Organist 10,00 €

Ministrant 5,00 €

Taksa za spreglede 10,00 €

 

POGREB

Pokopovalec 50,00 €

Organist 10,00 €

Cerkovnik 10,00 €

Ministrant 5,00 €

Cerkev (če ni pušice) 15,00 €

Zvonjenje – zvonar (ne glede na število zvonov) 10,00 €

Električno zvonjenje (na dan) 10,00 €

 

BIRMA

Birmovalec 80,00 €

 

SPOVEDOVANJE

Vabljeni spovednik na uro spovedovanja 10,00 €

 

KATEHEZA

1 ura kateheze 10,00 €

 

VIZITACIJA

Kanonična vizitacija 80,00 €

Dekanova vizitacija 40,00 €

 

DRUGO

Novo predavanje 80,00 €

Ponovljeno predavanje 30,00 €

Strokovni ogled 40,00 €

 

OBVESTILA – Ljubljana Moste

6. avgust: Praznik Jezusove spremenitve na gori. Danes bo župnik obiskal bolnike po domovih, ker to na prvi petek ne bo mogoče.

15. avgust: Zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja. Maša bo samo ena: ob 9.30.

3. september: Vpis otrok k verouku bo v popoldanskem času med 15h in 20h. Potekal bo v preddverju cerkve. Starši prinesite spričevala otrok in tiste stare katekizme (4. – 9. razred), ki se lahko zamenjajo za nove.

7. september: Na prvi petek bo župnik obiskal bolnike po domovih.

8. september: Praznik Rojstva Device Marije. Na Brezjah bo škofijski molitveni dan za duhovne poklice. Glede avtobusnega prevoza bodo informacije objavljene kasneje.

9. september: Začetek veroučnega leta z mašo ob 9.30, pri kateri bomo blagoslovili otroke in njihove veroučne in šolske potrebščine. V tednu po tej nedelji se začne redni verouk po objavljenem urniku.

OBVESTILA – Ljubljana Fužine

5. avgust: Popoldne ob 16h bo maša tudi v DSO Fužine.

6. avgust: Praznik Jezusove spremenitve na gori. Danes bo župnik obiskal bolnike po domovih, ker to na prvi petek ne bo mogoče.

9. avgust: Zvečer po maši bo cerkev odprta do 22h za osebno molitev in češčenje.

10. – 12. avgust: Skavtski voditelji imajo v Izoli SKVO vikend, načrtovanje novega skavtskega leta.

15. avgust: Zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja. Maši bosta po nedeljskem razporedu: ob 8h in 11h.

2. september: Po jutranji maši bo znova srečanje starejših in upokojencev.

V spomin na + Roka Ružiča bo v Sovatni, pod Stenarjem, sv. maša ob 15h.

4. in 5. september: Vpis otrok k verouku bo v popoldanskem času med 15h in 20h. Potekal bo v preddverju cerkve. Starši prinesite spričevala otrok in tiste stare katekizme (4. – 9. razred), ki se lahko zamenjajo za nove.

6. september: Ob 20h je sestanek Karitas.

Zvečer po maši bo cerkev odprta do 22h za osebno molitev in češčenje.

7. september: Na prvi petek bo župnik obiskal bolnike po domovih.

8. september: Praznik Rojstva Device Marije. Na Brezjah bo škofijski molitveni dan za duhovne poklice. Glede avtobusnega prevoza bodo informacije objavljene kasneje.

9. september: Začetek veroučnega leta z mašo ob 11.00, pri kateri bomo blagoslovili otroke in njihove veroučne in šolske potrebščine. V tednu po tej nedelji se začne redni verouk po objavljenem urniku.

Popoldne ob 16h bo maša v DSO Fužine.