ODPUSTKI IN MOLITVE ZA RAJNE

Ob prvem novembru in ob dogodku smrti v družini nekateri sprašujete, kako je z odpustki za pokojne. Zato zopet posredujem nekaj osnovnih smernic glede odpustkov na splošno in odpustkov, namenjenih za rajne.

Odpustek je odpuščanje časnih kazni pred Bogom za tiste grehe, katerih krivda je že odpuščena. Odpustek je DELNI ali POPOLNI v smislu, da nas delno ali popolnoma reši časnih kazni, ki jih dolgujemo za grehe. Tako delne kot popolne odpustke lahko vedno v obliki prošnje naklanjamo rajnim.

DELNI ODPUSTEK dobi vernik:
1.) ki pri opravljanju svojih dolžnosti in prenašanju življenjskih težav v ponižnem zaupanju dviga duha k Bogu in doda, četudi samo v duhu, kak pobožen zdihljaj.
2.) ki v duhu vere iz usmiljenja kaj stori ali kaj od svojega daruje bratom, ki kaj potrebujejo.
3.) ki se v duhu pokore radovoljno odpove stvari, ki jo ima rad.

Da dobimo POPOLNI ODPUSTEK je treba spolniti pogoje: spoved, obhajilo, molitev po namenu svetega očeta ( vsaj očenaš in zdravomarijo) in da nismo vezani na noben greh, tudi ne na malega. Vsak dan moremo dobiti le en popolni odpustek.

POPOLNI ODPUSTEK dobimo tudi:
1.) če vsaj 30 min častimo Najsvetejše
2.) če vsaj 30 min beremo Sveto pismo
3.) če opravimo križev pot
4.) če zmolimo v cerkvi ali v družini del rožnega venca
5.) če pobožno prejmemo papežev blagoslov po radiju ali tv
6.) če od 1. do 10. novembra pobožno obiščemo pokopališče in vsaj v srcu molimo za umrle, dobimo vsak dan popolni odpustek, ki ga moremo darovati za duše v vicah
7.) na veliki petek, če smo pobožno pri bogoslužju češčenja križa in križ poljubimo
8.) če smo vsaj 3 dni opravili duhovne vaje
9.) za prvo sv. obhajilo: prvoobhajanci in vsi, ki so pri slovesnosti
10.) če obiščemo župnijsko cerkev na god zavetnika cerkve in dne 2.avgusta- pociunkulski odpustek ( moliti moramo še en očenaš in vero)
11.) dne 2. novembra v vseh cerkvah ( moremo dobiti odpustek samo za duše v vicah)

Vernik mora imeti potrebno razpoloženje: da ljubi Boga, obžaluje grehe, zaupa v Kristusovo zasluženje in trdno veruje, da mu je občestvo svetnikov v veliko korist. Odredbe o odpustkih spodbujajo vernike k polnosti krščanskega življenja in k popolni ljubezni. Več o odpustkih lahko preberete na: https://katoliska-cerkev.si/nauk-cerkve-o-odpustkih.

V novembru bomo v župnijah tudi molili za naše rajne. Vse želje (spiske) za molitev bomo razporedili po dnevih in vsak dan po maši molili za določeno število naših rajnih. Razpored bo objavljen v atriju cerkve.

Denarne darove, ki ste jih ob tem darovali, bomo razdelili na polovico: pol bo namenjenih za dobrodelnost, pol pa za skupne maše za vse pokojne, ki bodo opravljene skozi leto.

 

SV. CECILIJA – SLUŽBA PEVCEV

V novembru praznujemo god sv. Cecilije, zavetnice cerkvenih pevcev in liturgične glasbe. Ob tem se zahvaljujemo vsem našim pevcem in organistom, ki se trudite za lepoto skupnih bogoslužij. V obeh župnijah bo organizirano posebno druženje, namenjeno vsem, ki z glasbo bogatite molitev župnijskega občestva (glej obvestila za posamezno župnijo). Ob tej priložnosti želim posredovati nekaj misli, ki jih je 2. vatikanski koncil zapisal o cerkveni glasbi.

»Glasbeno izročilo vesoljne Cerkve je zaklad neprecenljive vrednosti, vzvišen nad druge izraze umetnosti zlasti zato, ker kot cerkveno petje v zvezi z besedilom sestavlja nujno in neločljivo sestavino bogoslužja.

Liturgično dejanje dobi odličnejšo obliko, če se sveta opravila opravljajo slovesno s petjem, pri katerem sodelujejo posvečeni služabniki in pri katerem je dejavno udeleženo tudi ljudstvo.

Glasbenikom in pevcem, predvsem otrokom, je treba dati tudi pravo liturgično vzgojo.

Cerkev gleda v gregorijanskem petju svojevrstno petje rimskega bogoslužja, zato naj ob enakih pogojih pri liturgičnih opravilih zavzema prvo mesto.

Ljudsko nabožno petje je treba skrbno gojiti, da se bodo pri pobožnostih in svetih opravilih ter pri samih liturgičnih dejanjih mogla po pravili in določbah rubrik razlegati tudi glasovi vernikov.« (Konstitucija o svetem bogoslužju, 6. poglavje).

 

TEDEN KARITAS

Zadnji teden v cerkvenem letu je posvečen ozaveščanju pomena karitativnega poslanstva Cerkve. V naših župnijah v ta namen delujejo tudi posebne skupine Karitas, ki nas stalno spodbujajo, da bi mislili in delovali v prid vsem, ki rabijo našo pomoč.

Tudi letos bo župnijska Karitas Fužine pripravila dva dogodka s tem ciljem. Najprej bo v župnijski cerkvi Vstalega Jezusa na Fužinah dobrodelni koncert,  na katerem bo nastopil črnuški oktet Zven. V njem nastopa tudi naš faran in dirigent Boris Škrlec. Na koncertu bomo zbirali prostovoljne prispevke za fužinsko župnijsko Karitas. Koncert bo v torek 27. novembra ob 19.30 v cerkvi na Fužinah.

V četrtek 29. novembra pa pripravljamo večer z egzorcistom Marjanom Veternikom iz Celja, ki bo predstavil problematiko obsedenosti in psihičnih bolezni, s katerimi se večkrat srečamo v družinah ali cerkvenih skupnostih. Srečanje bo priložnost za postavljanje vprašanj in iskanje nasvetov za naše konkretne izkušnje. Tudi to srečanje bo takoj po maši, ob 19.30.

 

ADVENTNI VENČKI – ORATORIJSKI DAN

Animatorji v Mostah bodo tudi letos pripravili poseben oratorijski dan na začetku adventnega časa. Poleg delavnice, na kateri bodo otroci izdelali svoj adventni venec, bo še mnogo drugih poučnih in razvedrilnih vsebin. Prijavnice za oratorijski dan bodo na voljo v atriju cerkve v mesecu novembru. Pri delavnici adventnih vencev lahko sodelujete tudi starši. Program za otroke se začne ob 9h.

 

NOVA OZNANILA

Ker je v obeh župnijah zmanjkalo prednatisnjenih matric za župnijska tiskana oznanila, je bilo potrebno natisniti nove. Da bi bilo delo olajšano, smo se odločili, da bo odslej enotna glava in format za oznanila obeh župnij. Z mesecem decembrom bo izšla torej prva spremenjena skupna številka oznanil za župnijo Ljubljana Moste in Ljubljana Fužine.

 

OBVESTILA – Ljubljana Moste

29. 10. – 2. 11. Otroci imajo jesenske počitnice. Verouka ne bo.

1. november: Praznik Vseh svetnikov. Maši bosta ob 9.30 in 18.00. Ob 17h bo molitev rožnega venca za vse naše pokojne. Na Žalah bo maša vsako uro.

2. november: Spomin vseh vernih rajnih. Maši bosta ob 9.30 in 18.00. Ob 17h bo zopet molitev rožnega venca za vse naše pokojne. Čez dan bo župnik obiskal bolnike po domovih.

3. november: Z mladimi bomo šli nabirati mah za jaslice. (V primeru slabega vremena nabiranje prestavimo na 17. 11.) Zberemo se na župnijskem dvorišču ob 9h.

4. november: Naš rojak, g. Janez Oberstar, bo ob 9.30 vodil mašo v zahvalo za 70 let življenja. Povabljeni so vsi njegovi sorodniki. Tudi mi smo povabljeni, da se pridružimo temu zahvalnemu bogoslužju in se skupaj poveselimo.

7. november: V naši župniji bo srečanje vseh dekanijskih duhovnikov. Začeli bomo z mašo ob 9h, h kateri ste povabljeni tudi vsi župljani, ki se je morete udeležiti.

8. november: Ob 18h se bo srečala ekipa župnijske Karitas. Vabimo tudi nove prostovoljce.

9. november: Po maši bo srečanje 1. zakonske skupine.

10. november: V zavodu sv. Stanislava v Šentvidu je srečanje za člane ŽPS. Začnemo ob 9h.

11. november: Vsi moščanski pevci ste povabljeni na kosilo, ki ga bomo pripravili v čast sv. Cecilije, vaše zavetnice, in v zahvalo vam, za čudovito službo v naši župniji.

12. november: Po maši se bo srečala Skupnost sv. Jožefa. Njena članica, ga. Ivica Žonta, bo ob prikazu fotografij pripravila potopisno predavanje o Istanbulu.

13. november: Po maši je srečanje biblične skupine.

15. november: Na vrsti je drugo srečanje z Boštjanom Harijem, ki bo imel predavanje na temo: New age in krščanstvo. Tokrat je srečanje na Fužinah v kletni dvorani ob 20h.

16. november: Ob 20h je srečanje 2. zakonske skupine.

17. november: Vsi mladi ste povabljeni na dekanijsko srečanje, ki bo na Kodeljevem. Srečanje bo zabavno in družabno, saj vas čaka gala plesni večer.

21. november: Po maši bo srečanje bralske skupine.

1. december: Animatorji organizirajo oratorijski dan za otroke s posebno delavnico izdelovanja adventnih vencev. Za sodelovanje je potrebno izpolnit prijavnico, ki bo novembra na voljo v atriju cerkve.

2. december: Praznujemo 1. adventno nedeljo in začenjamo novo cerkveno leto in pripravo na Božič. Pri vseh mašah bo blagoslov adventnih vencev. Istočasno je ta nedelja tudi zaključek tedna Karitas in bo zato nedeljska nabirka namenjena za potrebe župnijske in škofijske Karitas.

 

OBVESTILA – Ljubljana Fužine

29. 10. – 2. 11. Otroci imajo jesenske počitnice. Verouka ne bo.

1. november: Praznik Vseh svetnikov. Maša na Fužinah bo samo ob 8.00. Čez dan je na Žalah maša vsako uro. Za druga Ljubljanska pokopališča morate informacije poiskati na spletnih straneh. Ob 19h bo v cerkvi skupna molitev rožnega venca za vse naše pokojne. Nato bo v cerkvi možnost molitve in adoracija do 22h.

2. november: Spomin vseh vernih rajnih. Maša bo ob 19.00. Ob 18h bo zopet molitev rožnega venca za vse naše pokojne. Čez dan bo župnik obiskal bolnike po domovih. Ob 20h je srečanje 3. zakonske skupine.

3. november: Z mladimi bomo šli nabirati mah za jaslice. (V primeru slabega vremena nabiranje prestavimo na 17. 11.) Zberemo se na župnijskem dvorišču v Mostah ob 9h.

4. november: Zahvalna nedelja. K jutranji maši ste povabljeni vsi zakonski pari, ki ste letos praznovali okroglo obletnico svoje poroke (5, 10, 15, 20….let). Ob 16h bo maša v DSO Fužine.

5. november: Ob 20h je srečanje 2. zakonske skupine.

8. november: Ob 20h je sestanek Karitas (v dvorani). Ob 20h je tudi srečanje 1. zakonske skupine (v knjižnici).

9. november: Ob 20h je srečanje 4. zakonske skupine.

10. november: V Šentvidu nad Ljubljano je srečanje za člane ŽPS. Začne se ob 9h. Ob 16h je prvo letošnje srečanje rokodelnice v župnijski dvorani.

15. november: Ob 20h bo v župnijski dvorani 2. srečanje za starše in ostale župljane, ki ga bo vodil g. Boštjan Hari. Tema bo: New age in krščanstvo.

17. november: Na Fužinah bo potekal skavtski dan stega Ljubljana 5. Zvečer ste mladi povabljeni na dekanijsko srečanje na Kodeljevo, kjer bo za vas družabni gala plesni večer.

22. november: God sv. Cecilije. Vsi pevci ste povabljeni k sveti maši in na družabno srečanje po njej.

23. november: Po maši je srečanje Bratovščine odraslih skavtov.

25. november: Nabirka zadnje nedelje v mesecu bo namenjena za obnovo naše cerkve.

27. november: Koncert okteta Zven v sklopu tedna Karitas bo v cerkvi ob 19.30. Ob tem bomo zbirali prostovoljne prispevke za župnijsko Karitas.

29. november: Karitas organizira predavanje in pogovor z egzorcistom g. Marjanom Veternikom iz Celjske škofije. Srečanje bo v dvorani takoj po maši. Zato običajna molitvena ura tokrat odpade.

1. december: Oratorijski dan za otroke v Mostah z delavnico izdelovanja adventnih vencev. Prijavnice bodo v novembru na voljo v atriju cerkve.

2. december: Pri vseh mašah bo blagoslov adventnih vencev. Ker se to nedeljo končuje teden Karitas, bo pri mašah nabirka za župnijsko in škofijsko Karitas.

 

BOŽJI HRAM

V Novih Fužinah cerkev stoji

čisto ob cesti je skrita.

Vstali Jezus v njej milost deli,

vsakemu, ki jo prejeti želi.

 

Pridi le k meni ti, ki lačen in žejen si

ki tarejo te skrbi,

pri meni se duša odpočila bo,

ko moje boš prejel telo.

 

Obišči popotnik ta Božji hram

Vstali Jezus te čaka tam

Blagoslavljaj nas in ljubi nas

O Vstali Jezus zdaj in vekomaj. 

Amen

(Pesmi je napisala Melita Vogrin)