JANUAR 2019

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV

»Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel« (5 Mz 16,20)

Teden molitve za edinost kristjanov 2019 (od 18. do 25. januarja) so pripravili kristjani iz Indonezije, ki je znana kot država z največjim deležem muslimanskega prebivalstva na svetu. Od 265 milijonov ljudi jih je kar 86% muslimanov, okoli 10% pa je kristjanov. Zadnja desetletja dežela doživlja gospodarsko rast, ki temelji na konkurenci. Gospodarski napredek je v Indoneziji in tudi drugod po svetu prinesel mnogotero zlo, ki se kaže v nasilju, izkoriščanju, uničevanju okolja in trgovini z ljudmi. Iz teh krivic izhajajo neenakosti in delitve, pri katerih nosimo del krivde tudi kristjani.

»Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel« – to geslo letošnje molitve je vzeto iz Pete Mojzesove knjige in nas spominja, da edinosti ne more biti brez pravičnosti. Zavzemanje za pravičnejšo družbo, za mir in dostojanstvo vseh je velika ekumenska naloga.

V teh dneh bo v Panami Svetovni dan mladih. Mladi se navdihujejo ob besedah in zgledu Božje Matere Marije, da bi tudi oni znali izreči pogumen in velikodušen »da« in se dati na voljo v služenju Bogu in bližnjemu.

Leto 2019 prinaša tudi dve pomembni obletnici. Prekmurje, kjer živi največ naših evangeličanov, praznuje stoletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Skupaj z njimi se veselimo tega dogodka in lepega ekumenskega sodelovanja z njimi. Isto velja tudi za srbske pravoslavne duhovnike in vernike v Sloveniji. Srbska pravoslavna Cerkve bo praznovala 800-letnico samostojnosti, ki jo je dosegla 6. decembra leta 1219 pod svojim prvim nadškofom svetim Savo.

dr. Bogdan Dolenc, tajnik Slovenskega ekumenskega sveta

 

KATEHEZE

Proti koncu januarja ali na začetku februarja bomo v Mostah organizirali niz štirinajstih katehez, ki jih ponuja in izvaja Neokatehumenska skupnost. Vodila jih bo skupina laikov iz župnije Sv. Nikolaja – Stolnica.

Kdor je v prvotni Cerkvi, ko je bil svet še poganski, hotel postati kristjan, je moral začeti »katehumenat«, ki je bil itinerarij priprave na krst. Danes je proces sekularizacije mnogo ljudi privedel do tega, da so zapustili vero in Cerkev: zato je potreben itinerarij krščanske vzgoje.

Neokatehumenska pot ni gibanje ali združenje, temveč orodje v župnijah, na voljo škofom, da bi pripeljali nazaj k veri mnoge, ki so jo zapustili.

Pot, ki sta jo v šestdesetih letih prejšnjega stoletja začela Kiko Argúello in Carmen Hernandez v enem najrevnejših madridskih predmestij, je podpiral tedanji madridski nadškof Casimiro Morcillo. On je v tisti prvi skupini videl pristno odkrivanje Božje besede in praktično uresničevanje liturgične prenove, ki so jo uvajali v tistih letih Koncila.

Kongregacija za bogoslužje je, ob pogledu na pozitivne sadove v župnijah Madrida in Rima, leta 1974 podelila temu izkustvu ime Neokatehumenska pot.

Gre za pot spreobrnjenja, po kateri lahko ponovno odkrijemo bogastvo krsta.

Leta 1987 se je v Rimu odprlo prvo škofijsko misijonsko semenišče »Redemptoris Mater«, v katerem živijo mladi, katerih poklic je dozorel v neokatehumenski skupnosti in so pripravljeni iti po vsem svetu. Kasneje so mnogi škofje sledili tej rimski izkušnji in tako imamo danes po svetu več kot 110 škofijskih misijonarskih semenišč »Redemptoris Mater«, kjer se pripravlja več kot tisoč bogoslovcev.

V zadnjem času so se, v odgovor na poziv papeža Janeza Pavla II. k novi evangelizaciji, mnoge družine, ki so že opravile Pot, ponudile kot pomoč pri poslanstvu Cerkve in odšle živet v najbolj sekularizirane in razkristjanjene dele sveta, kjer pripravljajo rojstvo novih misijonarskih župnij.

  • Naravo Neokatehumenske poti je določil papež Janez Pavel II., ko je zapisal: “Priznavam Neokatehumensko pot kot itinerarij katoliške formacije, veljavne za današnjo družbo in čas.”
  • Neokatehumenska pot služi škofu kot eden od načinov za uresničevanje krščanske iniciacije v škofiji ter trajne vzgoje v veri.

Kot duhovnik, ki sem tudi sam izkusil izredno pomoč teh katehez in Neokatehumenske poti pri mojem duhovnem razvoju, želim ponuditi to izkušnjo vsem vam. Verjamem, da lahko Gospod po takšnem načinu oznanjevanja mnogim pomaga v čisto konkretnih življenjskih preizkušnjah. Zato že sedaj vabim vse, od končane osnovne šole naprej, da se odzovete povabilu.

 

OBVESTILA – Ljubljana Moste

11. januar: Po sv. maši ima srečanje 1. zakonska skupina.

13. januar: Praznik Jezusovega krsta in zaključek božičnega časa.

14. januar: Zvečer je srečanje Skupnosti sv. Jožefa. Začeli bomo z mašo ob 18h. V dvorani bo nato letna skupščina Skupnosti. Zaključili pa bomo z veselim druženjem in zakusko.

15. januar: Po maši je srečanje biblične skupine.

17. januar: Ob 20h bo na Fužinah novo srečanje z Boštjanom Harijem. Spregovoril bo o alternativni medicini in krščanstvu. Na srečanje povabljeni vsi župljani, posebej pa starši veroučencev.

18. januar: Ob 20h je novo srečanje 2. zakonske skupine.

20. januar: V župniji Dolsko bo ob 15h srečanje vseh članov Župnijskih pastoralnih svetov naše dekanije. Glavna tema srečanja bo Mladi v Cerkvi. Seznaniti se želimo z nekaterimi spoznanji in odločitvami jesenske Sinode o mladih.

23. januar: Po maši je srečanje bralske skupine.

1. februar: Na prvi petek bo duhovnik obiskal bolnike po domovih.

2. februar: Praznik Jezusovega darovanja ali Svečnica. Maša bo izjemoma zvečer ob 18h. Pri njej bo s pesmimi sodelovala skupina Alfa in Omega, ki nam bo po maši priredila še koncert duhovno ritmične glasbe.

 

OBVESTILA – Ljubljana Fužine

7. januar: Ob 20h je srečanje 2. zakonske skupine.

10. januar: Ob 20h je srečanje 1. zakonske skupine.

11. januar: Ob 20h je srečanje 4. zakonske skupine.

13. januar: Praznik Jezusovega krsta in zaključek božičnega časa.

17. januar: Ob 20h bo na Fužinah novo srečanje z Boštjanom Harijem. Spregovoril bo o alternativni medicini in krščanstvu. Na srečanje povabljeni vsi župljani, posebej pa starši veroučencev.

20. januar: V župniji Dolsko bo ob 15h srečanje vseh članov Župnijskih pastoralnih svetov naše dekanije. Glavna tema srečanja bo Mladi v Cerkvi. Seznaniti se želimo z nekaterimi spoznanji in odločitvami jesenske Sinode o mladih.

24. januar: Po maši bo srečanje Bratovščine odraslih skavtov. Po novem se srečujemo vsak četrti četrtek v mesecu.

27. januar: Nedelja Svetega pisma. Pri mašah bo nabirka za obnovo naše cerkve.

31. januar: Ob 20h bo sestanek Župnijskega pastoralnega sveta. Cerkev bo ta večer odprta do 22h, za molitev in adoracijo.

1. februar: Na prvi petek bo duhovnik obiskal bolnike po domovih. Ob 20h je srečanje 3. zakonske skupine.

2. februar: Praznik Jezusovega darovanja ali Svečnica. Maša bo izjemoma zvečer ob 19h. Ob 16h bo v dvorani nova rokodelnica, ki bo tokrat nekoliko krajša. Končamo malo pred večerno mašo.

3. februar: Po jutranji maši bo srečanje upokojencev. Ob 16h je sveta maša v Domu starejših občanov.