APRIL 2019

ORATORIJSKI DAN V MOSTAH

V soboto 13. aprila, se bomo zbrali od 8.30 do 8.45 na Nazareškem dvorišču župnije Moste. Sledil bo pester program do 12h, ko bomo začeli z izdelovanjem svojih butaric. Starši, stari starši in ostali ste lepo povabljeni, da se nam pridružite ob 12h. Animatorji in kuharice bomo poskrbeli za polne trebuščke in nasmeh na obrazu. Zaključek je predviden okoli 13h.

Na Cvetno nedeljo pa ste vsi lepo povabljeni, da prinesete svoje butarice tudi blagoslovit. Veselimo se vsakega izmed vas.

Vaši animatorji

 

BABNO POLJE IN NOTRANJSKA (romanje)

Skupnost sv. Jožefa iz Most organizira spomladansko romanje/izlet na Notranjsko, ki bo v soboto 27. aprila. Program je pripravila gdč. Alenka Veber, naša jesenska gostja na mesečnem srečanju, ki bo našo skupino tudi ves dan vodila.

Odhod avtobusa iz Ljubljane je ob 7.00 uri s Partizanske ulice (lahko poberemo tudi romarje s Fužin, na avtobusni postaji mestnega prometa na Zaloški, nasproti gostilne Jurman).

Po jutranji kavi na Rakeku bomo imeli sveto mašo v Plečnikovi cerkvi na Rakeku. Sledila bo vožnja prek Bloške Police pod vznožjem Križne gore v Loško dolino. Na robu Loškega polja stoji grad Snežnik, ki si ga bomo tudi ogledali.

Po ogledu bomo nadaljevali pot v Babno Polje, kjer že 200 let v jedru vasi stoji in živi Rihtarjeva domačija. To je tudi dom vodnice Alenke. Prisluhnili bomo zanimivi zgodbi njenih prednikov in nje same. Ogledali si bomo tudi cerkev svetega Nikolaja. 

V drugem delu dneva bo sledilo kosilo v prijetni notranjski vasici Žerovnica, nato pa se bomo ustavili še ob Cerkniškem jezeru in si ogledali cerkvico svetega Petra s kasetiranim stropom. Sledila bo vožnja domov.

Prijave se zbirajo v obeh župnijah, lahko tudi po telefonu. Stroški romanja so 30 EUR po osebi (vožnja z avtobusom, vstopnine, kavica, kosilo, vodenje).

 

VELIKI TEDEN – RAZPORED BOGOSLUŽJA

MOSTE

18. APRIL: Veliki četrtek - Ob 18h bomo obhajali sv. mašo Velikega četrtka. Nabirka pri maši bo namenjena župnijski Karitas. Po maši sledi še skupna  molitev.

19. APRIL: Veliki petek - Ob 15h bo v cerkvi križev pot. Ob 18h bomo obhajali obrede Velikega petka.

20. APRIL: Ob 7h bo na župnijskem dvorišču blagoslov ognja. Prinesite stare butarice in oljčne vejice, ki jih bomo skurili v ognju. Ker v stanovanjih nimamo več kurišč, lahko namesto velikonočnega ognja domov odnesemo plamen sveče. V ta namen prinesite s seboj kakšno svečo. Lahko pa jih boste dobili tudi pri samem blagoslovu.

Dopoldne od 9h do 12h bo v cerkvi skupno češčenje pri božjem grobu. Ob 9h verniki iz Zelene jame, ob 10h verniki iz Most in ob 11h vsi otroci s svojimi starši.

Blagoslov velikonočnih jedi bo ob 13h, 14h, 15h in 16h.

Velikonočna vigilija se začne ob 20h.

21. APRIL: Velika noč - Velikonočna procesija in vstajenjska maša ob 8h.

22. APRIL: Maša na velikonočni ponedeljek bo ob 9.30.

FUŽINE

18. APRIL: Ob 19h bomo obhajali sv. mašo Velikega četrtka. Nabirka pri maši bo namenjena župnijski Karitas. Po maši sledi še skupna  molitev.

19. APRIL: Ob 15h bo v cerkvi križev pot. Ob 19h bomo obhajali obrede Velikega petka. Tudi ta dan bo po obredih še skupna molitev pri božjem grobu.

20. APRIL: Ob 7h bo pred garažo blagoslov ognja. Prinesite stare butarice in oljčne vejice, ki jih bomo skurili v ognju. Ker v stanovanjih nimamo kurišč, lahko namesto velikonočnega ognja domov odnesemo plamen sveče. V ta namen prinesite s seboj kakšno svečo. Lahko pa jih boste dobili tudi pri samem blagoslovu.

Dopoldne ste povabljeni v cerkev k molitvi pri božjem grobu.

Blagoslov velikonočnih jedi bo ob 11h, 15h in 16h.

Velikonočna vigilija se začne ob 20h.

21. APRIL: Velikonočna procesija in vstajenjska maša ob 7h. Druga velikonočna maša bo ob 11h. Ob 16h bo maša tudi v DSO Fužine.

22. APRIL: Maša na velikonočni ponedeljek bo ob 8h.

 

IZ ZAKLADNICE OČETOV

Nova zapoved

Gospod Jezus priča, da je svojim učencem dal novo zapoved, to namreč, naj se ljubijo med seboj: »Novo zapoved vam dam: ljubite drug drugega!« Ali ni bila ta zapoved dana že v Gospodovi stari zavezi, kjer je zapisano: »Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe« (3 Mz 19,18)? Zakaj jo torej Gospod imenuje novo, ko pa je videti tako stara? Ali je zato nova, ker nas sleče starega človeka in obleče v novega? Da, ona obnavlja tistega, ki jo sliši, ali bolje, ki jo uboga. Toda ne obnavlja nas vsaka ljubezen. Da to ljubezen razlikuje od tiste samo človeške, je Gospod dostavil: »Kakor sem jaz vas ljubil.«

Takšna ljubezen nas prenavlja, da postajamo novi ljudje, dediči nove zaveze, da pojemo nove pesmi. Ta ljubezen, predragi bratje, je prenovila stare pravičnike, očake in preroke, pozneje pa apostole. Ona tudi sedaj prenavlja narode in iz vsega človeškega rodu, razširjenega po vsej zemeljski krogli, zbira in sestavlja novo ljudstvo, telo nove Zaročenke edinorojenega Božjega Sina, o kateri pravi Visoka pesem: »Kdo je ta, ki prihaja iz pustinje in se opira na svojega ljubega?« (Vp 8,5). Osvetljena je, ker je prenovljena. S čim, če ne z novo zapovedjo?

Zato njeni člani skrbijo drug za drugega. »Če en ud trpi, trpijo z njim vsi udje, če je en ud v časti, se veselijo z njim vsi udje« (1 Kor 12,26). Oni ubogajo in izpolnjujejo tisto, kar jih Gospod uči: »Novo zapoved vam dam: ljubite drug drugega!«, ne kakor se ljubijo tisti, ki druge kvarijo, niti kakor se ljubijo ljudje samo s tem, da so ljudje. Temveč kakor tisti, ki se ljubijo, ker so vsi Božji sinovi Najvišjega, da bodo bratje njegovega edinega Sina. Na ta način se med seboj ljubijo s tisto ljubeznijo, s katero jih je on ljubil, da jih more pripeljati tja, kjer jim bodo želje nasičene z vsemi dobrotami (prim. Ps 102,5). Tedaj jim bo izpolnjena vsaka želja, ko »bo Bog vse v vsem« (1 Kor 15,28).

To ljubezen nam daje tisti, ki nam je naročil: »Kakor sem jaz vas ljubil, tako tudi vi ljubite drug drugega.« On nas je torej ljubil zato, da se tudi mi med seboj ljubimo. Ljubil nas je in nam podelil dar, da smo med seboj povezani z vzajemno ljubeznijo in da bomo tako združeni s prijetno vezjo kot udje v eno telo, kateremu je on glava.

(Sv. Avguštin, Iz razlage Janezovega evangelija)

 

OBVESTILA – Ljubljana Moste

5. april: Prvi petek v mesecu. Župnik bo obiskal bolnike po domovih.

6. april: Ob 10h so v cerkvi vaje za ministrante.

8. april: Po maši je srečanje Skupnosti sv. Jožefa. Večer bo posvečen pripravi na velikonočne praznike. Srečanje vodi župnik. Najprej bo skupni nagovor, potem pa tudi pogovor v skupinah.

9. april: Po maši je srečanje biblične skupine.

12. april: Po sv. maši ima srečanje 1. zakonska skupina.

13. april: Animatorji pripravljajo oratorijski dan, na katerem bodo otroci izdelovali butarice za cvetno nedeljo.

14. april: Cvetna nedelja – maša bo samo ena, ob 9 uri. Pred mašo bo blagoslov oljčnih vejic in butaric, zato se zberemo na župnijskem dvorišču. Oljčne vejice boste lahko dobili v avli cerkve v tednu pred Cvetno nedeljo.

15. april: Od 17.00 do 18.30 bo v cerkvi spovedovanje pred velikonočnimi prazniki.

17. april: Po maši je srečanje bralske skupine.

18. april: Veliki četrtek (glej poseben razpored).

19. april: Veliki petek (glej poseben razpored).

20. april: Velika sobota (glej poseben razpored).

21. april: Velika noč (glej poseben razpored).

22. april: Velikonočni ponedeljek (glej poseben razpored). Od Velike noči do 3. velikonočne nedelje (dva tedna) za otroke ni verouka.

23. april: Na Fužinah bo ob 19.30 predavanje za vse romarje na Češko, v katerem bo ga. Nataša Flek predstavila našo romarsko pot in nam posredovala nekaj temeljnih informacij o mestih, ki jih bomo obiskali.

27. april: Enodnevno romanje na Notranjsko, ki ga organizira Skupnost sv. Jožefa. (glej poseben prispevek)

1. – 4. maj: Romanje na Češko.

3. maj: Ni obiska bolnikov. Prestavljeno je za en teden.

 

OBVESTILA – Ljubljana Fužine

1. april: Ob 20h je srečanje 2. zakonske skupine.

3. april: Obletnica ustanovitve župnije – župnijski praznik.

4. april: Po maši bo predvajanje filma Čudež, ki ga je režiral David Sipoš. Govori o čudežnem ozdravljenju, ki se je zgodilo na Brezjah leta 1938. V njem nastopa tudi Tončka Krajnik, ki je pozneje postala redovnica. Predstavljeno je tudi njeno kasnejše delo veroučiteljice. Po filmu bo sestanek skupine Karitas.

5. april: Prvi petek v mesecu. Župnik bo obiskal bolnike po domovih. Ob 18.30 je molitev križevega pota, ki ga bodo pripravili člani zakonskih skupin. Ob 20h je srečanje 3. zakonske skupine.

7. april: Po jutranji maši ste vsi povabljeni na druženje ob pecivu in kavici. Ob 9.30 bo v cerkvi vaja za ministrante. Ob 16h je maša v DSO Fužine.

11. april: Ob 19.30 bo namesto molitve filmski večer s predstavitvijo filma Barve ljubezni, filma o umetnosti p. Ivana Rupnika in ateljeja Aletti. Govori o teološkem simbolnem jeziku, ki je kot enota dveh svetov: vidnega in otipljivega ter nevidnega in večnega. Gre za verigo simbolov, ki naredi ljubezen vidno. Simbol priteguje in če se pustiš pritegniti, ti razkrije še večjo navzočnost, kjer se lahko srečaš z Gospodom. Po filmu je srečanje 1. zakonske skupine.

12. april: Ob 20h je srečanje 4. zakonske skupine.

14. april: Cvetna nedelja - pred mašami bo blagoslov oljčnih vejic in butaric. Oljčne vejice boste lahko dobili v avli cerkve v tednu pred Cvetno nedeljo.

16. april: Od 18.00 do 19.30 bo v cerkvi spovedovanje pred velikonočnimi prazniki.

17. april: Od 18.00 do 19.30 bo v cerkvi spovedovanje pred velikonočnimi prazniki.

18. april: Veliki četrtek (glej poseben razpored).

19. april: Veliki petek (glej poseben razpored).

20. april: Velika sobota (glej poseben razpored).

21. april: Velika noč (glej poseben razpored).

22. april: Velikonočni ponedeljek (glej poseben razpored). Od Velike noči do 3. velikonočne nedelje (dva tedna) za otroke ni verouka.

23. april: V župnijski dvorani bo ob 19.30 predavanje za vse romarje na Češko, v katerem bo ga. Nataša Flek predstavila našo romarsko pot in nam posredovala nekaj temeljnih informacij o mestih, ki jih bomo obiskali.

25. april: Po maši je srečanje Bratovščine odraslih skavtov.

1. – 4. maj: Romanje na Češko.

3. maj: Ni obiska bolnikov. Prestavljeno je za en teden. Ob 20h je srečanje 3. zakonske skupine

5. maj: Po jutranji maši ste vsi povabljeni na druženje ob pecivu in kavici. Ob 16h je maša v DSO Fužine.