MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE

Letošnji molitveni dan za duhovne poklice za ljubljansko nadškofijo bo v soboto, 14. septembra, na Brezjah.

Program srečanja: 

  • 9.00 molitev rožnega venca in molitvena ura za duhovne poklice, 
  • 10.30 slovesna sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore. 
  • Po maši bo srečanje ministrantov z gospodom nadškofom. 

Odhod avtobusa iz Most je ob 8.00 (Partizanska ulica), na Fužinah poberemo romarje ob 8.05. Za povratek se na Brezjah pri avtobusu dobimo ob 13h, tako da se domov vrnemo do 14h. Cena prevoza je 10 eur po osebi, ministranti pa imajo brezplačno.

Čim prej se prijavite v župnijski pisarni ali po telefonu.

 

DUHOVNE VAJE ZA ZAKONCE V LOVRANU

Kdaj si v zakonu/družini (ne)upam biti to, kar sem? Koliko pragmatizma je v naših družinskih odnosih?

To je skupni naslov razmišljanj, ki jih bo imel dr. Stanko Gerjol na letošnjem vikendu za zakonce v Lovranu od 20. do 22. septembra. Še je nekaj prostih mest, zato vabim zakonske pare, da se prijavite. Program se začne v petek zvečer ob 19h in konča v nedeljo s kosilom ob 13h. Prispevek za bivanje v domu duhovnih vaj in za predavatelja znese 110 EUR po osebi. Celoten iznos poravnamo v Lovranu.

 

JESENSKO ROMANJE NA GORIŠKO: TONE KRALJ

Skupnost sv. Jožefa iz Most ponovno organizira jesensko romanje. To bo potekalo v soboto 19. oktobra. Odšli bomo v okolico Nove Gorice in Soško dolino, kjer bomo obiskali nekaj cerkva, ki jih je poslikal znani slovenski slikar Tone Kralj. V eni od njih bomo imeli sveto mašo. Po poti nas bo vodil umetnostni zgodovinar in vodič g. Andrej Doblehar, ki ga Moščani že poznate, saj je vodil kar nekaj dosedanjih romanj.

Na poti je predvideno tudi skupno kosilo v kakšnem gostišču. Program še ni čisto dokončno izdelan, bo pa znan na začetku oktobra. Cena celodnevnega programa (vožnja, kosilo, vodič) pride 30 eur po osebi. Lahko se že prijavite za romanje.

Tone Kralj je bil slikar, grafik in kipar. Med leti 1921–1923 je študiral kiparstvo na praški akademiji pri profesorju Janu Štursi. Nato se je izpopolnjeval na Dunaju, v Parizu, Benetkah in Rimu. Bil je eden izmed pionirjev slovenskega ekspresionizma in nove stvarnosti. Izdeloval je slikarska in kiparska dela, pomemben del njegovega opusa predstavljajo tudi številne cerkvene poslikave, ki jih je izdelal zlasti za primorske cerkve (Volče na Tolminskem, župna cerkev sv. Lenarta (1927); Tomaj, župna cerkev sv. Petra in Pavla (1928-1930); Hrenovice, župna cerkev sv. Martina (1942-43); Lokev pri Divači, župna cerkev sv. Mihaela (1942-43); Soča, župna cerkev sv. Jožefa (1944) itd.). Tone Kralj je tudi avtor več spomenikov in nagrobnikov ter ilustracij (dobro poznana je Kraljeva ilustracija knjige Martin Krpan, avtorja Frana Levstika, ki je prvič izšla leta 1954 ter nato doživela številne ponatise). Prejel je več pomembnejših nagrad in priznanj, med drugim več nagrad na natečajih: leta 1936 za okrasitev Narodne skupščine v Beogradu, leta 1937 za izdelavo modelov za nove kovance (Kraljevina Jugoslavija), leta 1939 tretjo nagrado na natečaju banske uprave za likovne umetnine iz domače zgodovine, itd. Leta 1950 je prejel Levstikovo nagrado (za ilustracijo knjige Pravljica o carju Jeruslanu) ter leta 1972 Prešernovo nagrado za življenjsko delo na področju likovne umetnosti. Od leta 1920 dalje je aktivno razstavljal na številnih skupinskih in samostojnih razstavah tako v Sloveniji (številne razstave v Jakopičevem paviljonu, Akademski dom v Ljubljani, Maribor, itd.) in na območju bivše Jugoslavije (Beograd, Zagreb, Osijek, itd.) kot tudi v tujini (Pariz, Benetke, London, Rim, Brazilija, Indija, itd.). Leta 1998 je bila v Moderni galeriji v Ljubljani prirejena velika retrospektivna razstava Toneta Kralja. Od leta 1974 dalje je v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki odprta stalna zbirka Kraljevih del, njegova dela pa so danes vključena tudi v več slovenskih muzejev in galerij (Moderna galerija Ljubljana, Umetnostna galerija Maribor, Pilonova galerija Ajdovščina, itd.). (besedilo o Tonetu Kralju vzeto iz: https://www.sloart.si/kralj-tone)

 

VERA IN RAZUM

Nekaj kratkih misli Sv. Janeza Pavla II., ki na začetku novega pastoralnega leta dajejo osnovo in zagon vsakega oznanjevanja, verouka in vseh oblik kateheze v župniji.

Vsi ljudje težijo k spoznanju, in predmet te težnje je resnica. Vsakdanje življenje samo kaže, da vsakdo občuti zanimanje za to, da bi onkraj preproste govorice odkril, kako je zares s stvarmi. Človek je edino bitje v vsem vidnem stvarstvu, ki ni zmožno le vedeti, ampak tudi spoznati in se zaradi tega zanima za stvarno resnico tega, kar se mu kaže. Nihče ne more biti iskreno brezbrižen do resničnosti svojega znanja. Če odkrije, da je napačno, ga zavrne; če more, nasprotno, preveriti njeno resničnost, ga to zadovolji.

Resnica se človeku najprej predstavlja v vprašalni obliki: Ali ima življenje smisel? Kakšen je njegov cilj? Na prvi pogled bi se moglo osebno bivanje kazati popolnoma brez smisla. Ni se treba zatekati k filozofijam absurda niti k izzivalnim vprašanjem v Jobovi knjigi, da bi dvomili o smislu življenja. Vsakdanja izkušnja trpljenja, lastnega in tistega, ki prizadeva druge, ter dejstvo, da vidimo toliko dogodkov, ki se v luči razuma kažejo nerazložljivi – že to dvoje zadošča, da postane neizogibno tako dramatično vprašanje, kot je vprašanje smisla. Temu je treba dodati, da je prva, absolutno gotova resnica našega bivanja – poleg dejstva, da bivamo – neizogibnost naše smrti. Spričo vznemirljive danosti se vsiljuje iskanje popolnega odgovora.

Nihče ne more uiti tem vprašanjem, niti filozof niti običajen človek. … Na sebi se vsaka resnica, celo delna, če je zares resnica, kaže kot obča. To, kar je resnično, mora biti resnično za vse in za vselej. Vendar človek poleg te občosti išče nekaj absolutnega, kar bi bilo zmožno dati odgovor in smisel na vse njegovo raziskovanje: nekaj poslednjega, kar se umešča kot temelj vseh stvari. Z drugimi besedami, išče dokončno razlago, najvišjo vrednoto, onkraj katere ni in ne more biti nadaljnjih vprašanj ali napotitev. Hipoteze lahko človeka prevzamejo, vendar ne potešijo. Za vse pride trenutek, ko je, naj to sprejmemo ali ne, treba vsidrati svoj obstoj v neko resnico, ki jo priznamo za dokončno, ki daje gotovost, ki ne bo več podvržena dvomu.

Opažamo pogosto nezaupanje do splošnih in absolutnih trditev, predvsem pri tistih, ki menijo, da je resnica sad soglasja, ne pa ujemanja uma z objektivno resničnostjo. Seveda je razumljivo, da postane v svetu, v katerem sobivajo številne posebnosti, težko prepoznati ta polni in poslednji smisel življenja, ki ga je tradicionalno iskala filozofija. Kljub temu v luči vere, ki prepoznava v Jezusu Kristusu ta poslednji smisel, ne morem drugega, kot da opogumim filozofe, kristjane ali druge, naj zaupajo v zmožnosti človeškega razuma in naj si v svojem filozofskem razmišljanju ne določajo preskromnih ciljev. … Ne smemo izgubiti strasti za poslednjo resnico in gorečnosti za raziskovanje, združenih z drznostjo za odkrivanje novih poti. Vera spodbuja razum, naj stopi iz svoje osamitve in z veseljem sprejme tveganje za vse, kar je lepo, dobro in resnično. Vera tako postaja prepričana in prepričljiva zagovornica razuma.

(citati iz okrožnice papeža Janeza Pavla II., Vera in razum)

 

OBVESTILA – Ljubljana Moste

2. september: Vpis otrok k verouku v naslednjem veroučnem letu. Po večerni maši bo sestanek z vsemi starši, razdelitev katekizmov in predstavitev programa.

6. september: Župnik bo obiskal bolnike.

8. september: Pri maši ob 9.30 bo blagoslov otrok in veroučnih pripomočkov ob začetku veroučnega leta.

9. september: Po večerni maši je srečanje skupnosti sv. Jožefa. Najprej bo druženje ob pesmi, ko bomo skupaj zapeli kakšno narodno in cerkveno pesem. Zatem pa sledi običajen družabni večer.

10. september: Ponovno se bo srečala biblična skupina.

12. september: Sestanek gospodarskega sveta župnije ob 20h v župnišču.

14. september: Na Brezjah bo škofijski molitveni dan za duhovne poklice. Glej posebno obvestilo.

18. september: Po maši je srečanje bralske skupine.

19. september: Ob 20h je sestanek Župnijskega pastoralnega sveta.

20. – 22. september: Duhovne vaje za zakonske pare v Lovranu.

21. september: Srečanje mladih slovenskih katoličanov v Stični.

 

OBVESTILA – Ljubljana Fužine

3. september: Vpis otrok k verouku v naslednjem veroučnem letu. Po večerni maši bo sestanek z vsemi starši, razdelitev katekizmov in predstavitev programa.

5. september: Zvečer bo cerkev odprta do 22h za osebno molitev in češčenje pred Najsvetejšim.

6. september: Župnik bo obiskal bolnike.

8. september: Po jutranji maši je znova srečanje starejših, ki ga pripravlja naša Karitas. Pri maši ob 11.00 bo blagoslov otrok in veroučnih pripomočkov ob začetku veroučnega leta.

14. september: Na Brezjah bo škofijski molitveni dan za duhovne poklice. Glej posebno obvestilo.

16. september: Sestanek gospodarskega sveta ob 20h.

20. – 22. september: Duhovne vaje za zakonske pare v Lovranu.

21. september: Srečanje mladih slovenskih katoličanov v Stični.

26. september: Ob 20h je sestanek Župnijskega pastoralnega sveta.

29. september: Pri maši ob 8h bo srečanje bolnikov in ostarelih. Med mašo bo tudi podelitev zakramenta bolniškega maziljenja.