JUNIJ 2020; številka 15

SPOŠTOVANJE TELES UMRLIH, KRŠČANSKI POGREB… 6. del

Raztros pepela

19. Če se iz tehtnih razlogov izbere kremacija trupla, mora biti pepel pokojnika praviloma shranjen na svetem kraju, torej na pokopališču ali, če je primerno, v cerkvi oziroma na za to s cerkvene strani posebej namenjenem območju.

20. Želja, da bi bil umrli raztresen v morju, gorah, gozdu oziroma na pokopališču, je krščansko nesprejemljiva, saj je v takšnih primerih bolj poudarjena ljubezen do narave, to je želja ostati povezan s tistim, s čimer je bil pokojnik povezan v zemeljskem življenju, kot pa z Bogom in bližnjimi. Pri tem ni prostora za upanje na večno življenje in življenje v Bogu.

21. Raztros pepela izpušča možnost za molitveno spominjanje pokojnika, ki izhaja iz obiskovanja grobov. Kdor nima groba, ne dopušča spomina, zato hitro pride do pozabljanja. To lahko vodi v panteistično in naturalistično ali nihilistično dojemanje življenja in smrti. Če ni določenega kraja pokopa, groba, ne more biti molitve niti spomina, s tem pa se hitreje izbriše sled o obstoju določene osebe. Naslednjim generacijam se tako odvzame vsaka možnost zgodovinskega spomina.

22. Da bi se izognili vsaki obliki panteističnega, naturalističnega ali nihilističnega zmotnega pojmovanja, ni dovoljen raztros pepela v zrak, zemljo, vodo ali na pokopališče kakor tudi pretvorba pepela v spominke, zlatarske izdelke ali druge predmete, saj v teh primerih ne moremo upoštevati higienskih, socialnih ali ekonomskih razlogov, ki bi utemeljevali odločitev za kremacijo.

23. Če obstaja utemeljen sum o odločitvi za raztros pepela iz krščanski veri nasprotnih razlogov, se odreče tudi cerkveni obred pred upepelitvijo, kakor to določa pravo (prim. ZCP kan. 1176, §3).

(prihodnjič se nadaljuje)

 

SKUPINE IN DOGODKI:

Poleg zgoraj navedenega predlagam še nekaj smernic za ostale skupine iz obeh župnij, ki v mesečnem programu niso izrecno navedene.

Vsaka skupina se lahko interno dogovori glede srečanj. Upošteva naj se vse predpise varnosti, ki jih določa država in Cerkev. Srečanja se lahko prilagodijo tako, da jih je mogoče izvesti (npr. da se izvedejo v cerkvi, ki je večji prostor; da se izpustijo agape, in podobno). Če se boste odločili za srečanje, obvestite župnika, da bo lahko ob nedeljah dogodek vključil v tedenska oznanila.

Glede oratorija v Mostah je daljše povabilo zgoraj, z vsemi informacijami. Na Fužinah bodo animatorji še sporočili svojo odločitev. Najverjetneje bodo tudi oni prestavili oratorij na konec avgusta.

Za enkrat še vedno računamo, da bomo organizirali počitniški teden na Kolpi, v kraju Podzemelj. Tam imamo rezerviran prostor v župnišču od ponedeljka 6. julija do sobote 11. julija. Prostora je za 35 udeležencev. Prijavnice bodo na voljo v drugem junijskem tednu. Na njih bodo tudi podrobnejša navodila.

Skavtski tabori se načrtujejo in voditelji bodo svojim vejam poslali podrobna navodila in informacije. Ker toliko časa ni bilo srečanj in ker so odpadle tudi obljube, bo poletni tabor še toliko večje doživetje.

Za zakonske pare še vedno načrtujemo duhovno obnovo v Lovranu od 11. do 13. septembra. Prijavljenih je že 9 parov. Ostali pohitite s prijavo.

Datumov za birmo in prvo sveto obhajilo še nimamo. Čakamo na odločitev škofov, ki so redno podeljevanje birme prestavili na letošnjo jesen. Ko bomo dobili datume za dan birme, bomo določili tudi datume prvega obhajila.

Tudi romanja, ki so spomladi odpadla, bomo poskušali umestiti v jesenski koledar. Za enkrat je datumsko rezerviran samo termin za romanje v Lurd, in sicer od petka 23. do torka 27. oktobra. Ostali dve romanji (na Vipavsko in v Marijo Bistrico) sta odvisni od preostalih prostih sobot, ko bodo določene birme in ostala praznovanja.

Vse vas vabim k veliki potrpežljivosti. Ta čas je tudi blagoslovljeni čas. Ravno zato, ker nas je vrgel v negotovost, kjer težko kar koli načrtujemo. Če gledamo v luči svetopisemske teologije, je ravno takšen način življenja najbolj v skladu z Božjimi pričakovanji. Bog uči svoje ljudstvo, da se vsak dan opira nanj, da mu zaupa in da ne skrbi za jutri. V tem času smo lahko vsaj malo te negotovosti izkusili. Morda bo tako tudi v prihodnjih mesecih. Sprejmimo to in bomo izkusili, kako Bog skrbi za nas tudi v malenkostih.

 

ZAHVALA

V času, ko se nismo mogli srečevati pri bogoslužju, ste mnogi na razne načine izrazili svojo skrb za nas duhovnike. Posebno še v času velikonočnih praznikov. Pisali ste nam sporočila, pošiljali elektronsko pošto, klicali in pošiljali voščila. Zelo ste skrbeli za nas tudi v materialnem pogledu. Res nam ni ničesar manjkalo. Razen vaše fizične prisotnosti, ko smo maševali v prazni cerkvi. Za vso to izredno pozornost in velikodušnost se vam od srca zahvaljujemo.

Ob tem pa ste, še bolj kot sicer, skrbeli tudi za svojo župnijo in jo podpirali. Tudi tukaj v obeh pomenih, duhovno in materialno, ko ste si bili blizu v raznih skupinah ter skrbeli drug za drugega in ko ste zbirali denarne prispevke za mesečne stroške. Bog vam povrni za vsak dar.

Simon, Toni, Zygmunt

 

OBVESTILA – Ljubljana Moste

5. junij: Župnik bo obiskal bolnike po domovih, če bo to mogoče. Z vsakim se bo pred tem slišal po telefonu in dogovoril o obisku. Če kdo še ne želi obiska na dom zaradi zdravstvenih razlogov, naj bo miren in to iskreno pove. Župnik bo uporabljal zaščitno opremo (masko, razkužilo).

7. junij: Popoldne ob 16h bomo imeli na Fužinah skavtsko mašo za zaključek tega skavtskega leta. Bo malo posebna maša, ker bodo v živo sodelovali samo voditelji. Ostali boste lahko spremljali mašo po prenosu. Informacije vam bodo posredovali voditelji. Če pa do takrat pride do še večjega sproščanja ukrepov v času epidemije, boste ravno tako obveščeni in povabljeni, da se dejansko srečamo v cerkvi na Fužinah.

8. junij: Po maši bo v cerkvi srečanje Skupnosti sv. Jožefa. Pripravila ga bosta zakonca Žonta, na temo Počitniški utrinki iz Majorke. Po srečanju bo pogostitev ali na hodniku ali zunaj pod zvonikom. Če pa se razmere do takrat spremenijo, bomo lahko imeli celotno srečanje v Marijini dvorani.

11. junij: Praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Ker letos ne bomo imeli procesije, bo glavno praznovanje že v četrtek in ga ne bomo prenašali na nedeljo. Po maši bo kar v cerkvi neka krajša oblika češčenja Presvetega zakramenta.

14. junij: To nedeljo bomo zaključili veroučno leto. Otroci bodo pri maši ob 9.30 prejeli veroučna spričevala.

19. junij: Praznik Srca Jezusovega.

20. junij: Danes je srečanje 2. zakonske skupine v Strugah, pri Kokaljevih.

29. junij: Praznik Sv. Petra in Pavla.

 

OBVESTILA – Ljubljana Fužine

1. junij: Ob 20h je »spletno« srečanje 2. zakonske skupine.

4. junij: Po maši je sestanek Karitas (v dvorani).

5. junij: Župnik bo obiskal bolnike po domovih, če bo to mogoče. Z vsakim se bo pred tem slišal po telefonu in dogovoril o obisku. Če kdo še ne želi obiska na dom zaradi zdravstvenih razlogov, naj bo miren in to iskreno pove. Župnik bo uporabljal zaščitno opremo (masko, razkužilo).

6. junij: Srečanje 3. zakonske skupine na Šalari pri Bajcovih.

7. junij: Popoldne ob 16h bomo imeli na Fužinah skavtsko mašo za zaključek tega skavtskega leta. Bo malo posebna maša, ker bodo v živo sodelovali samo voditelji. Ostali boste lahko spremljali mašo po prenosu. Informacije vam bodo posredovali voditelji. Če pa do takrat pride do še večjega sproščanja ukrepov v času epidemije, boste ravno tako obveščeni in povabljeni, da se dejansko srečamo v cerkvi na Fužinah.

11. junij: Praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Po maši bo kar v cerkvi neka krajša oblika češčenja Presvetega zakramenta.

14. junij: To nedeljo bomo zaključili veroučno leto. Otroci bodo pri maši ob 11.00 prejeli veroučna spričevala.

19. junij: Praznik Srca Jezusovega.

29. junij: Praznik Sv. Petra in Pavla.

28. junij: Pri mašah bo nabirka za obnovo naše cerkve.