JULIJ - AVGUST 2020

ZAČETEK VEROUKA 2020/2021 IN URNIK

Zaradi lažje organizacije dejavnosti veroučencev in možnosti usklajevanja različnih dejavnosti otrok, že sedaj objavljamo okvirni načrt verouka v prihodnjem veroučnem letu. Če bo resnična potreba in možnost spremembe, se lahko ta urnik tudi spremeni.

MOSTE:

1. in 2. razred: ponedeljek ob 17h (Alenka Lučka Črtanec)

3. razred: ponedeljek ob 17h (župnik)

4. razred: ponedeljek ob 16h (Ema Kregar)

5. in 6. razred: ponedeljek ob 17h (Ema Kregar)

7. in 8. razred: ponedeljek ob 16h (župnik)

9. razred in 1. letnik (birmanci): ponedeljek ob 15h (župnik)

FUŽINE:

1. razred: sreda ob 17h (župnik)

2. razred: torek ob 17h (župnik)

3. in 4. razred: torek ob 16h (župnik)

5. razred: sreda ob 16h (župnik)

6. razred: sreda ob 15h (župnik)

7. in 8. razred: torek ob 15h (župnik)

9. razred in 1. letnik (birmanci): sreda ob 19h (župnik)

Novo veroučno leto bomo začeli v nedeljo 6. septembra s posebno nedeljsko mašo, ki bo posvečena otrokom. V Mostah ob 9.30 in na Fužinah ob 11.00 bo blagoslov otrok in njihovih šolskih potrebščin.

V Mostah bo vpis otrok k verouku v ponedeljek 7. septembra takoj po maši (okoli 18.30) v atriju cerkve. Takoj po maši bo tudi kratek sestanek za starše.

Na Fužinah bo vpis otrok k verouku v torek 8. septembra takoj po maši (okoli 19.30) na hodniku cerkve. Takoj po maši bo tudi kratek sestanek za starše.

Pri vpisu boste dobili nove katekizme. Takrat lahko vrnete tudi stare katekizme, ki jih bomo uporabili za naslednje generacije. Otroci naj pri vpisu vrnejo tudi spričevala. Za vpis v prvi razred je potrebno prinesti družinsko knjižico s podatki krsta otroka.

 

BIRMA IN OBHAJILO

Zaradi izrednih razmer epidemije, je bilo določeno premeščanje terminov birm in prvega obhajila na jesenski koledar. Tako smo z škofi določili naslednje termine:

prvo obhajilo na Fužinah bo v nedeljo 27. septembra ob 11h,

birma na Fužinah bo v nedeljo 11. oktobra ob 10h (Stanislav Zore),

birma in prvo obhajilo v Mostah bo v nedeljo 18. oktobra ob 9.30 (Anton Jamnik).

Pred birmo bo v vsaki župniji še srečanje birmancev in staršev z birmovalcem. Datum bo naknadno objavljen. Celoten teden pred birmo ali prvim svetim obhajilom si starši rezervirajte za priprave (tehnične in duhovne) na slovesnost. Takrat odpadejo vse aktivnosti, krožki, treningi in druge dejavnosti otrok. Želim 100% prisotnost vas in otrok pri neposredni pripravi.

 

KRIŠTOFOVA NEDELJA

Tudi letos bomo ob Krištofovi nedelji zbirali prispevke za misijonarje in njihove potrebe glede prevoznih sredstev. Po vseh mašah bo na dvorišču/parkirišču blagoslov avtomobilov in drugih prevoznih sredstev, ki jih boste tisti dan pripeljali na blagoslov. Blagoslov nas spominja, da smo tudi za volanom poklicani spoštovati Božje zapovedi. V zahvalo za varno vožnjo, bomo ta dan darovali za prevozna sredstva naših misijonarjev po svetu. Tudi v imenu vseh njih, hvala za vsak vaš dar.

 

GOSPODARSKA VPRAŠANJA

Na Fužinah smo v zadnjem obdobju izvedli prilagoditev mej parcele, na kateri stoji naša cerkev, da bi lahko pravno pridobili uporabno dovoljenje za našo stavbo. Čakamo še na podpis MOL-a. Zadevo priporočam v molitev. Potem bomo lahko nadaljevali z deli glede prenove objekta. Nadaljujemo z mesečnimi nabirkami za obnovo. Na ta način smo v zadnjem letu zbrali skoraj 10.000, 00 EUR.

V zadnjem mesecu smo kupili gorivo za ogrevanje v naslednjem letu, ker je bila cena v tem času precej ugodna.

V poletnih mesecih želimo obnoviti tlak v dvorani, ki je v zelo slabem stanju.

V Mostah smo izplačali račun za popravilo orgel. Obenem smo zaključili izplačevanje obrokov posojila, ki nam ga je dala nadškofija za obdobje dveh let, s katerim smo uredili mansardo župnišča, ki ga sedaj oddajamo v najem. Iz najemnine teh prostorov bomo lahko v prihodnje krili stroške nekaterih potreb v župniji. Želimo obnoviti lamelne zavese v cerkvi ter razsvetljavo cerkvenega prostora.

Veliko truda smo vložili tudi v zbirko glinenih figur jasli p. Wolfganga Koglerja, ki jih hrani naša župnija. Izdelali smo posebne zaščitne škatle za vse figure, ki omogočajo varen prenos kipcev na prihodnje razstave in varno hranjenje le teh v naših prostorih. Zbirka figur je kompletirana, saj smo dokupili še podobo Boga Očeta, ki tvori z ostalimi figurami komplet umetnikovih jaslic. Za izdelavo boksov se posebej zahvaljujemo Gregorju R., Urbanu M. in Janezu K.

 

SPOŠTOVANJE TELES UMRLIH, KRŠČANSKI POGREB… 7. del

Posebne oblike pogrebov

24. V primeru pogreba nerojenega ali mrtvorojenega otroka  se upošteva določilo  v navodil Kongregacije za nauk vere  Donum vite iz leta 1987, da je treba človeška telesa ali embrije, ki so bile hote ali nehote splavljeni, spoštovati kakor posmrtne ostanke drugih oseb. Pokop in  bogoslužno opravilo se obhajata, kakor je opisano v pogrebnem obredniku  Krščanski pogreb, pri čemer se upoštevajo ustrezne prilagoditve  glede na okoliščine.

25. Pogreb nerojenega oziroma mrtvorojenega otroka se vpiše v mrliško knjigo.

26. Pokop ali upepelitev mrtvega ploda se ne glede na njegovo gestacijsko starost lahko opravi  na podlagi izrecne želje staršev. Pokop ali upepelitev  se opravi na podlagi zdravniškega poročila porodničarja oziroma ginekologa o vzroku smrti.

27. V primeru izročitve telesa v znanstvene namene se obhaja pogrebni obred, kakor je opisan v obredniku Krščanski pogreb, pred samo izročitvijo oziroma izvedbo medicinskih postopkov.

28. Na tržišču so čedalje bolj prisotne krste ali žare, ki omogočajo pokop v posebnih položajih ali izpostavljajo določen vidik posmrtnega življenja (npr. reinkarnacijo, ponovno rojstvo, žare, iz katerih lahko vzklije rastlina). Za pogrebno opravilo, med katerim se izvede pokop v drugačnih oblikah, kakor so predpisane (v krsti ali žari), je potrebno pridobiti dovoljenje krajevnega ordinarija. Predvsem zaradi uvajanja nekaterih komercialnih oblik pogreba je treba paziti, da vsebina krščanskega pogrebnega obreda ni pomešana s panteističnimi, naturalističnimi in novodobskimi (new age) verovanji, ki so v nasprotju s katoliškim naukom.

Kateheza kot pot za novo kulturo življenja

29. V jedru krščanstva je prepričanje, da smo zaradi neumrljivosti duše presežni in večni, kar bi morali poudarjati tudi ob vprašanju upepelitve telesa. Ne nazadnje v veroizpovedi  izpovedujemo svojo vero v vstajenje mesa z besedami: »In tretji dan je od mrtvih vstal« ter » In pričakujem vstajenja mrtvih«.

30. Na ustrezen način naj se verniki in svojci umirajočih poučijo o molitvah pri umirajočem ter o molitvah pri pokojniku. Kjer razmere dopuščajo, se to lahko poveže z ovrednotenjem starih običajev bdenja in molitve pri pokojniku.

34. Pred praznikom vseh svetih in dnevom spomina na verne rajne  naj po župnijah, katoliških ustanovah in društvih potekajo kateheze, nagovori, srečanja, ali nedeljske pridige na temo pomena telesa v krščanstvu in o spominjanju rajnih tudi po smrti. Molitve, darovaje svetih maš, obiskovanje pokopališč in udeležba na pogrebu naj ne bodo podrejeni potrošniški kulturi materializma ali razkazovanju, ampak naj se osmisli bogata govorica  simbolov v povezavi s Kristusovo velikonočno daritvijo in življenjem duše po smrti. (konec)

 

OBVESTILA – Ljubljana Moste

29. junij: Praznik Sv. Petra in Pavla. Mašniško posvečenje v stolnici. V župniji praznična maša ob 18h.

30. junij: Ob 18.30 bo v župnišču sestanek župnijskega gospodarskega sveta.

3. julij: Župnik bo čez dan obiskal bolnike po domovih.

6. – 11. julij: Teden počitnic za mlade in otroke, ki ga bomo preživeli v župniji Podzemelj ob Kolpi.

13. julij: Po maši bo srečanje Skupnosti sv. Jožefa.

26. julij: Krištofova nedelja in blagoslov avtomobilov in ostalih prevoznih sredstev.

7. avgust: Obisk bolnikov po domovih.

15. avgust: Praznik Marijinega vnebovzetja. Maši bosta ob 8.00 in 9.30.

24. – 30. avgust: Poletni oratorij v Mostah.

 

OBVESTILA – Ljubljana Fužine

29. junij: Praznik Sv. Petra in Pavla. Mašniško posvečenje v stolnici. V župniji praznična maša ob 19h. Ob 20h je sestanek župnijskega gospodarskega sveta.

2. julij: Sestanek Karitas ob 20h v knjižnici. V cerkvi bo izpostavljeno Najsvetejše do 22h.  

3. julij: Župnik bo čez dan obiskal bolnike po domovih.

4. julij: Srečanje Bratovščine odraslih skavtov.

6. – 11. julij: Teden počitnic za mlade in otroke, ki ga bomo preživeli v župniji Podzemelj ob Kolpi.

26. julij: Krištofova nedelja in blagoslov avtomobilov in ostalih prevoznih sredstev.

6. avgust: Po večerni maši bo v cerkvi izpostavljeno Najsvetejše in priložnost za molitev do 22h.

7. avgust: Obisk bolnikov po domovih.

15. avgust: Praznik Marijinega vnebovzetja. Maši bosta ob 8.00 in 11.00.

24. – 30. avgust: Poletni oratorij v Mostah.