NOVEMBER 2021

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA – SKAVTI

Od 5. novembra naprej bo na Fužinah potekala akcija zbiranja starega papirja, ki jo organizirajo skavti stega Ljubljana 5. V ta namen bo blizu cerkve postavljen poseben kontejner, v katerega lahko odvržete papir. Če ima kdo doma večjo količino papirja, ki je ne more sam dostaviti, naj pokliče skavtske voditelje ali župnika, da organizirajo prevoz. Papir lahko dostavite tudi do župnišča v Mostah in ga bomo potem odpeljali naprej.

Akcija je namenjena predvsem zbiranju sredstev za izgradnjo nove skavtske hiše, kjer bo nov sedež skavtske organizacije za Slovenijo. Hvala za vaše sodelovanje.

 

MINISTRANTI

Začeli smo z rednimi srečanji za ministrante. V Mostah so srečanja vsak ponedeljek po maši (torej ob 18.30), na Fužinah pa ob petkih ob 17h. Prijavilo se je kar veliko otrok, še vedno pa sprejemamo nove člane. Prosimo tudi starše, da spodbudite svoje otroke za ministriranje. Tudi tako bo postala sv. maša za njih bolj doživeta, saj bodo aktivno vključeni v njo.

 

ZAKONSKI JUBILANTI

Na Fužinah bomo v nedeljo 14. novembra ob 8h pripravili posebno bogoslužje za zakonske jubilante zadnjih dveh let. Lani je namreč ta dogodek odpadel zaradi epidemije. Prosimo vse zakonske pare, ki ste lani ali letos praznovali okroglo obletnico svoje poroke, da se prijavite v pisarni ali po telefonu. Nedeljo zakonskih jubilantov bo pomagala pripraviti 2. zakonska skupina iz Fužin.

Ta posebna nedelja je predvsem priložnost, da se zahvalimo za vse poročene in vaše pričevanje za zvesto in vztrajno ljubezen. Obenem pa bomo prosili Boga, da vam da moči tudi za naprej, da bi lahko iz dneva v dan obnavljali svojo poročno zavezo.

 

MOLITEV ZA POKOJNE

V novembru bomo tudi letos Bogu izročali naše pokojne. Vsak delavni dan bomo po maši zmolili še molitev za rajne, katere boste priporočili v molitev. Za to so pripravljeni posebni listi, na katere lahko vpišete ime svojih pokojnih. Seznam oddajte v nabiralnik, ki je za to pripravljen. Iz teh seznamov bo oblikovan spisek za vsak dan, ta pa bo objavljen na župnijski oglasni deski. Tudi če ne morete priti k maši in molitvi na določen dan, lahko pridete kakšen drug dan. Saj bomo molili kot skupnost drug za drugega in za naše rajne.

 

KARITAS – SODELAVCI

V obeh župnijah vabimo, da se sodelavcem Karitas pridružite novi člani. Življenjske okoliščine se neprestano spreminjajo, zato je morda v tem trenutku kdo, ki bi lahko sodeloval pri nudenju pomoči potrebnim znotraj naših župnij. Delo je raznoliko. Ne gre, kot je nekako splošna predstava, samo za deljenje hrane prosilcem. Lahko se vključite tudi za druga področja delovanja, kot je npr. vzdrževanje stikov z bolnimi člani župnijske skupnosti, organizacija koristnih predavanj za župljane ali urejanje administrativnih evidenc. Vsaka pomoč je dobrodošla, pa tudi vsaka nova ideja glede možnosti delovanja na področju dobrodelnosti.

 

ODVETNICA MATEJA MAČEK - VPRAŠANJA

 

Župnijska Karitas Fužine organizira 9. decembra ob 19.30 nov večer z namenom nudenja pomoči župljanom v konkretnih življenjskih zagatah. Tokrat bo v goste prišla odvetnica ga. Mateja Maček, da razjasni problematiko dedovanja, pisanja oporok in drugih listin, ki se nanašajo na to temo. Je redna sodelavka Radia Ognjišče, kjer v oddaji svetovalnica mesečno odgovarja na razna pravna vprašanja.

Za to srečanje lahko vnaprej pripravite pisna vprašanja za vaše osebne zadeve, da se bo lahko pravočasno pripravila in podala svoje odgovore in pojasnila. Pisna vprašanja lahko oddate župniku ali jih pošljete na župnijski elektronski naslov. Vprašanja naj bodo res omejena samo na področje dedovanja in listin, ki so vezane na to temo. Vprašanja boste lahko postavljali tudi v živo. Že sedaj pa vabimo vse župljane, da si ta večer vzamete čas in pridete na srečanje. Posebej starejši, ki se na tem področju slabše znajdete.

Bolje je kakšno zadevo prej urediti, dokler imamo čas in opravilno sposobnost za to, kot prelagati zadeve na zanamce in jih prepuščati dolgotrajnim sodnim postopkom.

Srečanje bo najverjetneje kar v cerkvi, kjer je več prostora za vse udeležence.

 

O KRISTUSOVEM VSTAJENJU (Sv. Atanazij, antiohijski škof)

Zato je Kristus umrl in oživel, da gospoduje mrvim in živim. Bog ni Bog mrtvih, ampak živih. Mrtvi torej, katerim gospoduje Oživeli, niso več mrtvi, marveč živi. Vlada jim življenje, da iz njega žive. Nič več se smrti ne boje, ker od mrtvih vstali Kristus več ne umrje.

Ljudje, obujeni in rešeni razpadljivosti, ne bodo več poznali smrti, ko bodo postali deležni Kristusovega vstajenja, kakor je tudi on bil deležen njihove smrti.

Zato je stopil na zemljo, utesnjeno z večnimi zapahi, da bi razbil bronasta vrata in zdrobil železne zapahe ter iz razpadljivosti dvignil k sebi naše življenje, nam v zameno za suženjstvo podaril svobodo.

Ako še ni videti, da bi že bil uresničen ta načrt – ljudje zdaj še vedno umirajo in s telesno smrtjo razpadejo – naj ne bo to noben izgovor za nevero. Z aro smo namreč že prejeli prvi delež napovedanih dobrin. Z njimi smo se povzpeli v nebeške višave. Sedli smo na prestol s Kristusom, ki nas je vzel s seboj v višavo, kot pravi na nekem mestu Pavel: Bog nas je z njim vred obudil in nam dal sedež v nebesih s Kristusom.

Vse pa se bo izpolnilo, ko nastopi od Očeta določen čas in bomo iz otrok zrasli v popolnega moža. Tako je bilo Očetu vekov všeč, ker je hotel dati stalen dar, da bi ga morda znova ne prezrli zaradi pootročenja pameti.

Ni treba posebej zatrjevati, da je Gospodovo vstalo telo bilo duhovno, saj spričuje Pavel: Seje se naravno telo in vstaja duhovno telo. Telesa so spremenjena po zgledu telesa vstalega Kristusa, vodnika in predhodnika.

Apostol je pač očitno vedel, da se bo to po Kristusu zgodilo vsemu človeštvu, ko pravi: On bo preobrazil naše borno telo, da ga stori podobnega svojemu poveličanemu telesu.

Preobrazba označuje spremenitev čutnega telesa v duhovno telo. Duhovno telo pa je podobno poveličanemu Kristusovemu telesu. Kristus je vstal z duhovnim telesom, to se pravi: telo sejano v nečasti je bilo spremenjeno in vstalo v časti.

Kristus je s tem privedel k Očetu prvine naše narave, a pripeljal mu bo tudi celotno vesolje. Saj to je obljubil z besedami: Ko bom povišan, bom vse pritegnil k sebi.

 

OBVESTILA – Ljubljana Moste

1. november: Praznik Vseh svetih. Maši bosta kot ob nedeljah, ob 8h in 9.30.

3. november: V naši župniji bo redno mesečno srečanje vseh dekanijskih duhovnikov. Zato bo maša tudi ob 9h, na katero ste povabljeni vsi župljani.

5. november: Prvi petek v mesecu. Župnik bo obiskal vse bolnike po domovih.  Ob 18.30 bo sestanek sodelavcev župnijske Karitas.

7. november: Nedelja mladih. Maša bo samo ob 9h. Pri maši bodo sodelovali mladi naše župnije. Po maši bomo pripravili druženje, zato prosimo vse župljane, da prinesete pecivo ali prigrizke.

8. november: Srečanje Skupnosti sv. Jožefa. V letu sv. Jožefa bomo spoznali nove poglede na tega svetopisemskega velikana v luči papeževega pisma Z očetovskim srcem.

9. november: Po maši je srečanje bralske skupine.

16. november: Po maši bo srečanje biblične skupine.

19. november: Ob 20h je srečanje 2. zakonske skupine.

27. november: Oratorijska delavnica izdelovanja adventnih venčkov.

28. november: Srečanje pevcev ob dnevu sv. Cecilije. Sodelovanje pri maši ob 9.30, potem pa druženje in kosilo skupaj s pevci iz Fužin.

 

OBVESTILA – Ljubljana Fužine

1. november: Praznik Vseh svetih. Maši bosta ob 8h in 11h.

4. november: Po maši bo v cerkvi priložnost za molitev do 22h. Po maši bo tudi sestanek Karitas.

5. november: Prvi petek v mesecu. Župnik bo obiskal vse bolnike po domovih. Ob 17h je srečanje ministrantov.

7. november: Popoldne ob 16h bo maša tudi v DSO Fužine.

8. november: Ob 20h je srečanje 2. zakonske skupine.

10. november: Po maši, ob 19.30, bo srečanje odbora za obnovo cerkve na Fužinah.

12. november: Ob 20h je srečanje 4. zakonske skupine.

14. november: Nedelja zakonskih jubilantov. Ob 8h bo slovesna maša z obnovo poročnih obljub za zakonce, ki so lani ali letos praznovali okroglo obletnico svoje poroke. Lani je namreč to praznovanje odpadlo. Prosim vse jubilante, da se javijo čim prej, da bomo lahko primerno pripravili vse potrebno za slovesnost.

28. november: Srečanje pevcev ob dnevu sv. Cecilije. Sodelovanje pri maši ob 9.30 v Mostah, potem pa druženje in kosilo skupaj s pevci iz Most.

 

ADSUMUS SANCTE SPIRITUS – MOLITEV ZA SINODO 2021-2023

Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.

 

Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.

 

Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja. 

 

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice
in od pravičnosti.

 

Vse to Te prosimo,
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,
v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke.

 

Amen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODATKI ZA KOLOFON:

Župnija Ljubljana Moste, Prvomajska ulica 14, 1110 Ljubljana; TRR: 0430 2000 3308 266; tel: 059/031 227; e-pošta: zupnija.lj-moste@rkc.si; župnijska spletna stran: http://zupnija-lj-moste.rkc.si

Župnija Ljubljana Fužine, Nove Fužine 23, 1120 Ljubljana Fužine; TRR: 0430 2000 3309 333; tel: 01/546-54-20; e-pošta: zupnija.lj-fuzine@rkc.si; župnijska spletna stran: http://zupnija-fuzine.rkc.si

Odgovarja: Simon Kvaternik, župnik (tel: 051/616 949).