Vnesite vaš naslov

NOV ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

V začetku decembra bomo imeli v obeh župnijah prvo srečanje Župnijskega pastoralnega sveta v novi sestavi. Zaradi epidemije se je celoten postopek imenovanja novih ŽPS zamaknil za več kot leto in pol.

Hvala vsem članom, ki ste zadnjih pet let aktivno sodelovali v poslanstvu ŽPS. Nekateri boste, kljub prenehanju mandata, še naprej pozorno spremljali delo v župniji in nudili svojo pomoč. V tem se kaže ljubezen do lastne župnijske skupnosti in velikodušnost. Nekateri ste bili pripravljeni podaljšati svoje sodelovanje v ŽPS še za en mandat. Tudi vam iskrena hvala, da boste z novimi člani lahko delili svoje izkušnje in jim prenesli neko tradicijo. Prisrčna hvala pa tudi tistim župljanom, ki ste bili predlagani kot novi člani ŽPS in ste ta izziv sprejeli. Želim, da bi s svojimi novimi pogledi in izkušnjami celotno župnijo obogatili.

Na prvo srečanje boste člani novih ŽPS osebno povabljeni.

 

ADVENT

Po vsej verjetnosti bodo tudi letos adventni čas in Božični prazniki potekali nekoliko drugače, kot smo bili vajeni. Morda z nekoliko napetosti in občutkom omejenosti. Lahko pa ravno te okoliščine izkoristimo za kakšno novo pobudo v osebnem ali družinskem življenju. Lahko še bolj globoko zahrepenimo po odrešenju, ko živimo čas preizkušnje in zmede.

Adventni venec si lahko izdelamo sami. Potrudimo se tudi obnoviti pomen tega znamenja, da nam bo bolj jasno spregovoril.

Vsaka družina lahko v cerkvi vzame ali Adventni koledar ali Adventni sopotnik, kjer boste našli za vsak dan veliko misli, molitev in spodbud, kako živeti adventni čas. Tudi na spletu se lahko poišče podobne »koledarje«, ki ponujajo neko duhovno pripravo na Božič.

V obeh cerkvah imamo na voljo blagoslovljeno vodo, ki si jo lahko odnesete na svoj dom (zato s seboj prinesi kakšno majhno stekleničko). To vodo lahko uporabite pri vsakdanji molitvi, posebej pa, ko boste blagoslovili svoj dom na Sveti večer.

Potrudite se tudi pri postavljanju jaslic. Naj otroci sodelujejo pri tem, vi pa jim pripovedujte svoje osebne zgodbe in izkušnje vere iz preteklosti. Starši ste prvi prenašalci vere svojim otrokom. V pomoč so vam lahko čudovita pričevanja svetnikov, ki v času adventa godujejo. Kar nekaj je zelo zanimivih (sv. Andrej, sv. Frančišek Ksaver, sv. Nikolaj, sv. Lucija, drinske mučenke Antonija in Krizina…).

Pred Božičem bo mogoče v cerkvi kupiti tudi kadilo. Spodbujam vas, da na sveti večer organizirate doma vsaj krajšo molitev z blagoslovom stanovanja.

 

SINODA

Kaj je sinoda?

Že beseda cerkev (lat. ecclesia) v grščini pomeni sklic, zbor ljudstva. V antiki je to pomenilo predvsem politična zborovanja, v kontekstu Cerkve pa pomeni shod ljudstva, zborovanje vernikov ob Gospodovem oltarju.

Tudi beseda sinoda ima podoben pomen. Sinoda prihaja iz grškega synodos in pomeni zborovanje, iz česar je prišel latinski concilium. Gre torej za zborovanje škofov. Danes tako ločimo med koncilom, ki je za vso Cerkev (zadnji je bil drugi vatikanski koncil v letih 1962–1965), in med sinodo, ki je nekoliko bolj lokalne narave. Tako smo ob svetem letu 2000 tudi v Sloveniji obhajali slovensko sinodo.

Sinoda pa ima tudi drug pomen. Grški synodos je sestavljenka iz syn (skupaj) in hodos (hoditi, potovati). To je pomen, h kateremu teži tudi papež Frančišek: sinoda naj ne bo le zborovanje škofov, ampak mora biti pot, ki jo bomo prehodili vsi verniki skupaj kot Cerkev, vsi različni udje tega skrivnostnega Kristusovega telesa.

Po drugem vatikanskem koncilu je papež Pavel VI. ustanovil škofovsko sinodo kot posebno strukturo v Cerkvi, ki se redno sestaja na določeno časovno obdobje.

Sinodalna pot, sinodalnost

V tem času bomo tako velikokrat slišali besede, kot so sinodalna pot, sinoda, sinodalnost in podobno. Z besedno zvezo sinodalna pot tako želimo označiti celoten proces, ki se bo v tem kontekstu odvijal, od dogajanja v posameznik škofijah, celinah in nazadnje na ravni celotne Cerkve. S tem se želi posebej poudariti, da gre za proces, ki ga moremo prehoditi skupaj, kot Cerkev, da to zadeva tudi verne laike in ni le stvar škofov.

Kaj je sinodalnost? Sinodalnost pomeni način delovanja. Geslo sinode, ki se začenja, je za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje, poslanstvo. Sinodalnost pomeni  način življenja in delovanja Cerkve, ki tako uresničuje občestvo kot svoje bistvo, tj. skupaj potuje in se zbira v skupnosti. Sinodalnost pomeni način, kako se sinoda uresničuje v življenju Cerkve.

Kakšne so novosti?

Sinoda o sinodalnosti prinaša kar nekaj novosti. Prva je ta, da bo sinoda potekala tri leta (2021–2023), in sicer v treh stopnjah: na ravni posameznih škofij, na kontinentalni ravni in nazadnje na ravni celotne Cerkve.

Posebna novost je, da gre za prvo sinodo, ki ne bo od začetka do konca potekala v Rimu, ampak na različnih koncih sveta, sklenilo pa se jo bo v Rimu. Gre za korak k decentralizaciji.

Pomembna novost je tudi, da se želi z začetkom sinodalne poti v posamezni škofiji posebej prisluhniti tamkajšnjim vernikom, da sinoda torej ne bo le zborovanje škofov, ampak pot celotne Cerkve. Da pa se bo to uresničilo, je potrebno, da tudi po škofijah to ne bo delo zaprte skupine škofijskih sodelavcev, ampak da se prisluhne zares vsakomur. Škofijsko fazo se bo sklenilo s posebnim predsinodalnim srečanjem in oblikovanjem prispevka, ki se ga bo posredovalo v Rim.

Da bo sinoda, ki jo začenjamo, obrodila resnično bogate sadove, je potrebno, ne le da vse to podpremo z molitvijo, ampak da tudi sami pristopimo in dodamo svoj del, saj smo tudi mi del Cerkve, ki nam tokrat želi prisluhniti, nas slišati in upoštevati. Ne čakajmo, da bomo naprošeni ali povabljeni, ampak stopimo sami naproti.

Članek je napisal: Filip Veber – objavljen pa je bil 15/10/21 na Aleteia.si

https://si.aleteia.org/2021/10/15/kaj-je-sinoda-in-kako-lahko-pri-njej-sodelujemo-vsi-verniki/

 

OSTANITE BUDNI, GOSPOD SE BO VRNIL

(Iz razlage evangeljske harmonije sv. Efrema, diakona)

Da bi Kristus naredil že konec apostolskemu spraševanju, kdaj se bo vrnil, jih je zavrnil: Tega še angeli ne vedo, niti Sin ne, nihče! Ni treba, da veste, kdaj bo to. Prikril nam je ta trenutek, da bi vsi ostali pozorni ter bi računali, da pride ob našem času. Če bi bil pa povedal, kdaj pride, bi njegov prihod izgubil pravi pomen. Sodobniki njegovega prihoda ne bi tako hrepeneli po njem. Napovedal je svoj prihod, ni pa rekel, kdaj pride, da bi človeški rodovi vseh časov z enakimi željami mislili nanj.

Čeprav nam je Gospod dal znamenja svojega prihoda, si o pravem trenutku nismo na jasnem. Njegova znamenja se zelo spreminjajo. Ena minevajo, druga nastajajo. Zato je njegov zadnji prihod podoben prvemu.

Kakor so pravični in preroki upali, da se bo tedaj razodel, in so ga čakali, tako tudi danes upa vsak pravi vernik, da ga bo dočakal v svojem času. Saj nam ni napovedal, kdaj pride. Posebej pa nam je zamolčal čas svojega prihoda, ker je želel, da nihče ne bi mislil, da vodi njegov prihod slepa usoda. Saj mu je vendar vse podložno! Kako bi naj mu bilo prikrito, kar je sam določil, ko je vendar še znamenja svojega prihoda jasno opisal. S takim ravnanjem je dal več časti znamenjem svojega prihoda. Zdaj lahko vsi rodovi menijo, da bo morda prišel ob njihovem času.

Bedite torej, ker med spanjem naša narava ni pod našim nadzorstvom. Tedaj se ravna po naravnih težnjah in zakonih. Kadar pa se duša prepusti globokemu spancu, na primer malodušnosti ali žalosti, jo ima sovražnik v svojih rokah. Ravna z njo, kakor ga je volja. Nad naravo torej v snu gospodujejo naravne moči, nad dušo pa sovražnik.

Gospod zahteva budnost za telo in dušo. Glede telesa nam naroča, naj ne zaspimo, glede duše pa, naj se varujemo lenobnega strahu. Zato pravi sveto pismo: Zbudite se, pravični! Vstal sem in zdaj sem pri tebi. Ne omaguj! V njem imamo torej pomoč, da ne bomo omagali.

 

OBVESTILA – Ljubljana Moste

3. december: Prvi petek v mesecu. Župnik bo obiskal vse bolnike po domovih. 

5. december: Pri maši ob 9.30 nas bo obiskal sv. Miklavž.

7. december: Ob 20h bo v Marijini sobi ustanovna seja novega Župnijskega pastoralnega sveta. Novoimenovani člani boste povabilo prejeli še osebno.

13. december: Srečanje Skupnosti sv. Jožefa. Po sveti maši nas bo obiskal sv. Miklavž.

14. december: Po maši je srečanje bralske skupine.

17. december: Začne se božična devetnevnica. Otroci v teh dneh ne bodo imeli verouka. Sodelujejo naj vsak dan pri sveti maši, ki bo posebej pripravljena za njih. Ob 20h je srečanje 2. zakonske skupine.

19. december: V cerkvi bodo skavti delili Luč miru iz Betlehema. Zvečer med 17h in 19h bo v cerkvi priložnost za zakrament sv. spovedi.

21. december: Po maši bo srečanje biblične skupine.

24. december: Sveti večer. Svete maše bodo ob 18h in 24h.

25. december: Božič – Jezusovo rojstvo. Svete maše bodo ob 8h in 9.30.

26. december: Sv. Družina – praznik naše župnije. Svete maše bodo ob 8h, 9.30 in ob 16h. Slovesno sv. mašo ob 16h bo vodil upokojeni nadškof dr. Anton Stres.

31. december: Drugi sveti večer – sv. Silvester. Ob 18h bo sveta maša v zahvalo za iztekajoče se leto.

 

OBVESTILA – Ljubljana Fužine

2. december: Po maši bo v cerkvi priložnost za molitev do 22h. Po maši bo tudi sestanek Karitas.

3. december: Prvi petek v mesecu. Župnik bo obiskal vse bolnike po domovih. Ob 17h je srečanje ministrantov.

5. december: Popoldne ob 16h bo maša tudi v DSO Fužine. Ob 19h mladi pripravljajo posebno sodelovanje pri sveti maši in po njej slavljenje. Povabljeni vsi.

6. december: Ob 20h je srečanje 2. zakonske skupine.

8. december: Ob 20h bo ustanovna seja novega Župnijskega pastoralnega sveta. Novoimenovani člani boste povabilo prejeli še osebno.

9. december: Ob 19.30, takoj po maši, bo v cerkvi še srečanje z odvetnico Matejo Maček, ki nam bo spregovorila o temi dedovanja in s tem povezanih listin (oporoka…). Za to srečanje lahko tudi vnaprej pripravite vprašanja in jih posredujete župniku.

10. december: Ob 20h je srečanje 4. zakonske skupine.

18. december: Sprejem luči miru iz Betlehema. Skavti bodo pripravili mašo in delitev luči, ki jo boste ponesli na svoje domove.

19. december: Pred vsako mašo bo eno uro prej priložnost za zakrament svete spovedi. Skavti bodo delili luč miru iz Betlehema.

21. december: Pred mašo in po njej bo priložnost za sveto spoved.

23. december: Od 17h do maše bo priložnost za sveto spoved.

24. december: Sveti večer. Maše bodo ob 19h in 24h.

25. december: Božič – Jezusovo rojstvo. Svete maše bodo ob 8h, 11h in 19h. Ob 16h bo maša tudi v DSO Fužine.

31. december: Drugi sveti večer – sv. Silvester. Ob 19h bo sveta maša v zahvalo za iztekajoče se leto.